Frederiks Alhedens Borgerforening

Om foreningen

Alhedens Borgerforening er oprettet i 1914 og fejrede 100 års jubilæet med udgivelsen af en jubilæumsbog til samtlige husstande i Frederiks og med afholdelse af en stor festdag den 9. august 2014.

Foreningen er upolitisk og er dannet for at varetage alle borgernes almene rettigheder og interesser samt medvirke til byens udvikling på det kulturelle område.

Foreningen har været aktiv i alle år, bortset fra en periode på 10 år omkring årtusindskiftet. I 2008 blev foreningen vakt til live og genoptog aktiviteterne. Udover den løbende vedligeholdelse af foreningens anlæg på Parkalle, er der siden 2008 udført en del forbedringer i anlægget. Der blev ryddet et stykke skov med væltede træer og plantet nyt. Der blev tyndet ud i de store træer, som stod alt for tæt, ca. 60 store elm og eg måtte lade livet. Der er lavet stier med fast bund rundt i anlægget. Så blev der lavet en dobbelt Petanque bane. Der blev bygget to sheltere. En pavillon blev bygget ved legepladsen, den indeholder toilet og redskabsrum, og der er et overdækket udendørs areal. Det sidste, der er lavet i anlægget, er legeplads med klatretårn. Et par år forinden blev der opstillet gynger og rutsjebane samt borde og bænke inde i anlægget.

Borgerforeningen købte i 2012 det gamle pakhus ved banen af Viborg Kommune og har i 2 omgange gennemført en omfattende restaurering af huset, både udvendigt og senest indvendigt. I foråret 2017 stod huset færdigt og stilles til rådighed for byens borgere, som kan låne det til forskellige aktiviteter. Der arbejdes på at samle billeder og genstande, som kan danne grundlag for en permanent udstilling om den gamle Herning-Viborg jernbane, også kaldet "Konebanen".

Borgerforeningen har været aktivt medvirkende siden en gruppe borgere og foreningsrepræsentanter den 1. marts 2016 tog initiativ til 'projekt byfornyelse' i Frederiks. Initiativgruppen har efterfølgende gjort et stort og grundigt arbejde for at forberede en ansøgning, som Borgerforeningen den 10. september 2017 på gruppens vegne sendte til kommunen. Ansøgningen blev godtkendt og politisk behandlet i 2018, og projektet tog sin begyndelse i januar 2019. Gennemførelsen forventes at tage omkring 3 år.

Frederiks Alhedens Borgerforening

Formand

Ulla Brendstrup

Jeg har boet på Granvej siden 2005. Født og opvokset i Karup/Kølvrå.

Gift med Børge Pedersen, har 2 voksne sønner og 3 voksne ”bonus” piger samt 8 børnebørn.

Jeg har altid været et foreningsmenneske, har den overbevisning, at skal der ske bare lidt i den by, hvor man bor, er det nødvendigt at mange bidrager med den tid, man nu kan, for ingenting kommer af sig selv, heller ikke Sct. Hans, julemarked, flagallè osv.

I 2018 sagde jeg ja til at gå ind i bestyrelsen i Alhedens Borgerforening og det har været et spændende år. Her i 2019 valgte formanden at takke af efter veludført arbejde, og jeg har så fået den post.

Sammen med bestyrelsen vil jeg arbejde for at Frederiks fortsat er en by, hvor der er dejlige faciliteter som Anlægget, Sheltere, Pakhus og mange andre ting. Vi er heldige, at der er et stort antal frivillige, som hjælper os med at vedligeholde faciliteterne og uden dem, kunne det ikke fremstå så smukt, som det gør.

Det er mit håb, at vi kan komme i dialog med medlemmerne, så vi kan få afdækket, hvad de ønsker Borgerforeningen skal arbejde for samt få flere husstande som medlemmer.  

Tlf.:2036 1857 
ullabrendstrup@hotmail.com

Frederiks Alhedens Borgerforening

Bestyrelsesmedlem

Annette Frickmann

Jeg har 3 voksne børn og et barnebarn. Jeg er opvokset på et landbrug nær Bjerringbro og gået på Sahl skole. Jeg er næsten udlært landmand, men har arbejdet indenfor lagerbranchen i mange år.  

I 2000 flyttede jeg til Stauning mellem Skjern og Ringkøbing, hvor jeg boede indtil februar 2018. Men da jeg gerne ville tilbage til midtjylland igen, faldt valget på Frederiks, så jeg kunne være tættere på barnebarnet. (De bor i Grønhøj). Det har jeg ikke fortrudt, for jeg er blevet taget godt imod i byen. 

I min fritid er jeg frivillig ved Ringkøbing-skjern museum, hvor jeg lige har fået arbejde i sommerhalvåret 2019

Tlf. 3057 9667

africk@live.dk

Arne Christensen Frederiks Alhedens Borgerforening

Webmaster, redaktør m.m. (uden f. bestyrelsen)

Arne Christensen

Jeg har boet i Frederiks siden 1987. Jeg er årgang 1941 og pensioneret officer fra Flyvevåbnet, hvor jeg arbejdede i mere end 43 år fra jeg var 16 år gammel. Siden min pensionering i 2001 har jeg arbejdet for firmaet Adecco A/S – nu dog kun 1-2 dage ugentlig.

Siden 2009 har jeg været redaktør af ældrebladet ’P-Nyt’ og siden 2011 også af Alhedens Borgerforenings medlemsblad ’BorgerNyt’. Derudover hjælper jeg Borgerforeningen med en del forskellige gøremål og projekter, bl.a. hjemmesiden ’alhedeborger.dk’, som jeg oprettede for foreningen i 2012. Jeg fungerer fortsat som webmaster for siden og er også administrator for foreningens Facebook gruppe.

Tlf. 2141 9886
abchris@mail.dk

Frederiks Alhedens Borgerforening

Næstformand

Frode Siig

Jeg har boet i Frederiks siden 1972 har flyttet 5 gange hver gang bygget et ny hus.
Har været chauffør i 4 år og resten af tiden i byggebranchen, hvor jeg har haft drevet egen byggeselskab i næsten 40 år  og den er solgt for 10 år siden, hvor jeg gik på pension,

Men jeg har stadig nogle ejendomme /lejemål som jeg er vicevært på, men jeg tror nok, at jeg kan afse tid til at give en nap med i Alhedens borgerforening.

Tlf. 2249 9999

frodesiig@youmail.dk

Frederiks Alhedens Borgerforening

Sekretær

Connie Stentebjerg

Jeg bor her i Frederiks og har næsten haft tilknytning til byen hele mit liv. Jeg bor på Rønnealle sammen med min mand. Vi har tre voksne sønner, som alle er opvokset her. Vi har altid været glade for at bo i Frederiks, og synes at byen har meget forskelligt at byde på for alle aldre. I de år vi har boet i byen, har Frederiks udvidet og udviklet sig godt.

Jeg har før været i bestyrelsen for borgerforeningen, og jeg kan godt lide at yde en indsats for mit lokalsamfund, som jeg sætter stor pris på. Jeg synes det er dejligt med traditioner, men ikke for enhver pris - der skal være plads til udvikling og nytænkning. Jeg er også med i gruppen omkring byfornyelse i Frederiks, og det giver god mening for mig, at der er direkte kontakt mellem byfornyelsesgruppen og bestyrelsen for borgerforeningen. Jeg glæder mig til at se jer alle til de kommende arrangementer.

Tlf. 2972 4502

kc.stentebjerg@webspeed.dk

Frederiks Alhedens Borgerforening

Bestyrelsesmedlem

Birgit Kolstrup Rudbæk

Jeg er flyttet til Frederiks i 2019. Jeg flyttede til Frederiks da min familie - søn, svigerdatter og børnebørn Ella og Eddie -  bor her i denne dejlige by, og jeg er kommet her i omkring 10 år. Jeg har været meget aktiv i forskellige foreninger, da jeg boede på Sjælland, men det måtte jeg selvfølgelig sige fra, og derfor er jeg glad for at være kommet med i bestyrelsen. Glæder mig til at være med til at Frederiks forsat er et godt sted at bo.

Tlf. 2241 6555

birgitkrk@gmail.com

 

Frederiks Alhedens Borgerforening

1. Suppleant

Jette Schmidt

 

 

 

Tlf. 2048 5341

js13@mail.dk

Frederiks Alhedens Borgerforening

Kasserer (uden f. bestyrelsen)

Kai Hesselberg

Jeg er tilflytter til Frederiks i 1977 og har siden deltaget i lidt forskelligt forenings- og bestyrelsesarbejde og sidder i dag i bestyrelsen for Karup Orienteringsklub og Frederiks Friplejehjem. I mit professionelle liv har jeg arbejdet i Flyvevåbnet i 42 år, hvorfra jeg gik på pension i 2016.

Familiemæssigt er jeg gift med Marie og vi har tre døtre, som nu er fløjet fra reden og landet sikkert andre steder i landet.

For mig er det lokale engagement vigtigt – vi kan ikke forvente, at andre kommer og gør Frederiks et godt sted at bo og leve.

Tlf.: 3023 3278  

kasserer.alhedeborger@gmail.com