Frederiks Alhedens Borgerforening

Om foreningen

Alhedens Borgerforening er oprettet i 1914 og fejrede 100 års jubilæet med udgivelsen af en jubilæumsbog til samtlige husstande i Frederiks og med afholdelse af en stor festdag den 9. august 2014.

Foreningen er upolitisk og er dannet for at varetage alle borgernes almene rettigheder og interesser samt medvirke til byens udvikling på det kulturelle område.

Foreningen har været aktiv i alle år, bortset fra en periode på 10 år omkring årtusindskiftet. I 2008 blev foreningen vakt til live og genoptog aktiviteterne. Udover den løbende vedligeholdelse af foreningens anlæg på Parkalle, er der siden 2008 udført en del forbedringer i anlægget. Der blev ryddet et stykke skov med væltede træer og plantet nyt. Der blev tyndet ud i de store træer, som stod alt for tæt, ca. 60 store elm og eg måtte lade livet. Der er lavet stier med fast bund rundt i anlægget. Så blev der lavet en dobbelt Petanque bane. Der blev bygget to sheltere. En pavillon blev bygget ved legepladsen, den indeholder toilet og redskabsrum, og der er et overdækket udendørs areal. Det sidste, der er lavet i anlægget, er legeplads med klatretårn. Et par år forinden blev der opstillet gynger og rutsjebane samt borde og bænke inde i anlægget.

Borgerforeningen købte i 2012 det gamle pakhus ved banen af Viborg Kommune og har i 2 omgange gennemført en omfattende restaurering af huset, både udvendigt og senest indvendigt. I foråret 2017 stod huset færdigt og stilles til rådighed for byens borgere, som kan låne det til forskellige aktiviteter. Der arbejdes på at samle billeder og genstande, som kan danne grundlag for en permanent udstilling om den gamle Herning-Viborg jernbane, også kaldet "Konebanen".

Borgerforeningen har været aktivt medvirkende siden en gruppe borgere og foreningsrepræsentanter den 1. marts 2016 tog initiativ til 'projekt byfornyelse' i Frederiks. Initiativgruppen har efterfølgende gjort et stort og grundigt arbejde for at forberede en ansøgning, som Borgerforeningen den 10. september 2017 på gruppens vegne sendte til kommunen. Ansøgningen blev godtkendt og politisk behandlet i 2018, og projektet tog sin begyndelse i januar 2019. Gennemførelsen forventes at tage omkring 3 år.

Frederiks Alhedens Borgerforening

Formand

Gitte Nødskov

Jeg kommer oprindelig fra Aalborg, hvor jeg traf min mand, Jørn, som var pilot på Flyvestation Aalborg. Vi blev gift i 1963 og i 1969 flyttede vi med vores 2 drenge, Kim og Bo, til Karup, hvor vi boede på Vallerbæk gl. skole i 15 år.

De næste 4 1/2 år var Jørn udstationeret på Natobasen Kolsås udenfor Oslo - en dejlig tid hvor vi havde optimale muligheder for at dyrke skisport. Vi var heldige at komme tilbage til FSN Karup, hvor vi bosatte os i Frederiks, som nu er det sted, jeg har boet længst tid i hele mit liv.

Jeg er uddannet lægesekretær og har været ansat både på Aalborg Amtssygehus og Viborg Sygehus, men for at få det familiemæssige til at hænge sammen, valgte jeg at opsige mit job og siden starte min egen virksomhed med håndvævede stoffer til danske folkedragter. Det er et fysisk krævende arbejde, så det er jeg stoppet med, da jeg nåede pensionsalderen.

Folkedansen har i det hele taget fyldt meget i vores liv, både på det dansemæssige- og det foreningsmæssige område, idet vi bl.a. begge har siddet i bestyrelsen for Landsforeningen Danske Folkedansere - for mit vedkommende i 16 år, hvor jeg de sidste 6 år var formand. Den erfaring, jeg fik dengang, er også årsagen til, at jeg har turdet påtage mig opgaven som formand i Alhedens Borgerforening, selv om jeg nu må undvære den støtte, jeg fik fra min mand.

Jeg er ansat som kursuskoordinator på timebasis i LOF Midtjylland for området, der svarer til den gamle Karup Kommune. Som tidligere skoleleder for LOF Karup har jeg et godt netværk og kan medvirke til, at der stadig er gode undervisningstilbud i vores nærområde, så alting ikke foregår i Viborg.

Jeg er kasserer i Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem, hvor der også af og til er frivillige opgaver på plejehjemmet.

Tlf. 3059 0130

alhedens.borgerforening@gmail.com

Frederiks Alhedens Borgerforening

Bestyrelsesmedlem

Thilde Sørensen

Jeg er kontoruddannet, og de sidste mange år af mit arbejdsliv var jeg sekretær på en efterskole.

Bor på landet mellem Frederiks og Karup. Flyttede til området i 1984. Gift med Niels. Har 5 børn og,indtil nu 11 børnebørn.

Nyder livet som folkepensionist og siger som Bamse og Kylling: ”Har susende travlt, men tager det med ro.

Tlf. 2552 5075

nhjkarup@gmail.com

Suppleanter

Jens Peter U. Jensen
Arne B. Christensen

Arne Christensen Frederiks Alhedens Borgerforening

Webmaster, redaktør m.m. (uden f. bestyrelsen)

Arne Christensen

Jeg har boet i Frederiks siden 1987. Jeg er årgang 1941 og pensioneret officer fra Flyvevåbnet, hvor jeg arbejdede i mere end 43 år fra jeg var 16 år gammel.
Siden min pensionering i 2001 har jeg arbejdet for firmaet Adecco A/S – nu dog kun 1 dag ugentlig.

Siden 2009 har jeg været redaktør af ældrebladet ’P-Nyt’ og siden 2011 også af Alhedens Borgerforenings medlemsblad ’BorgerNyt’. Derudover hjælper jeg Borgerforeningen med en del forskellige gøremål og projekter, bl.a. hjemmesiden ’alhedeborger.dk’, som jeg oprettede for foreningen i 2012. Jeg fungerer fortsat som webmaster for siden og er også administrator for foreningens Facebook gruppe.

Tlf. 2141 9886
abchris@mail.dk

Frederiks Alhedens Borgerforening

Næstformand

Marianne Alrø Rasmussen

Jeg flyttede til Frederiks i 2007 sammen med min mand Kim, og vi har to børn, Martin på 12 år og Anna på 9 år. Til dagligt arbejde jeg i køkkenet på plejehjemmet Kildehaven. 
Jeg synes det er vigtigt, at vi har en by, hvor der sker mange ting, så derfor har jeg valgt at være med i borgerforeningen.

Tlf. 2620 6140

mamfrederiks@gmail.com

Frederiks Alhedens Borgerforening

Sekretær

Fanney Dögg Sigurdardottir

Jeg er flyttet til Frederiks i september 2021 sammen med min mand og to døtre.
Jeg har boet i danmark i 15 år i Silkeborg kommune sammen med min familie. 
Oprindelig kommer jeg fra Island fra en by, der hedder Kópavogur.

Jeg er indehaver af Frisør-Stationen i Silkeborg, og den har jeg haft i snart 5 år.

I sådan en dejlig by som Frederiks er det så fantastisk, hvad Alhedens Borgerforeningen sammen med beboerne har udrettet gennem årene.

Jeg mener, at det ville være synd, hvis Borgerforeningen ikke skulle fortsætte, derfor har jeg meldt mig til. 

På islandsk har vi en måde at takle situationer, der er fremmede for os, så siger vi altid "þetta reddast eller við reddum þessu" 

Det er en mentalitet, som skaber åbning for muligheder for at gå ind i de projekter, som er fremmed for os.

Så jeg siger ligesom Pippi. Det har jeg aldrig prøvet før, så jeg er garanteret god til det..

Tlf. 4252 9720

fanneydogg82@gmail.com

Frederiks Alhedens Borgerforening

Kasserer (uden f. bestyrelsen)

Kai Hesselberg

Jeg er tilflytter til Frederiks i 1977 og har siden deltaget i lidt forskelligt forenings- og bestyrelsesarbejde og sidder i dag i bestyrelsen for Karup Orienteringsklub og Frederiks Friplejehjem. I mit professionelle liv har jeg arbejdet i Flyvevåbnet i 42 år, hvorfra jeg gik på pension i 2016.

Familiemæssigt er jeg gift med Marie og vi har tre døtre, som nu er fløjet fra reden og landet sikkert andre steder i landet.

For mig er det lokale engagement vigtigt – vi kan ikke forvente, at andre kommer og gør Frederiks et godt sted at bo og leve.

Tlf.: 3023 3278  
kasserer.alhedeborger@gmail.com