Vælg i menu:

frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening

Begivenhed til 'Frederiks kalender'

Udfyld kontaktformularen, beskriv aktiviteten og dato/periode sammen med dit navn og telefonnumer i "Besked" feltet. Tryk "Send".

Mangler du noget på siderne
eller har du korrektioner, så er du meget velkommen til at give din mening til kende. Benyt kontaktformularen.

Besked til Borgerforeningen ?  - brug formularen nederst på siden 

- søg på >> 118.dk Frederiks

- læs i   >> Uge-avisen Frederiks

En ny borger i byen?

Lån en stork af Borgerforeningen

frederiks alhedens borgerforening 100 år

Frederiks

Køb jubilæumsbogen - måske til en gave? 

Borgerforeningen har stadig bøger på lager, som kan købes (kun 50 kr):

hos Ulla Brendstrup
tlf. 2036 1857
 

Smagsprøve her

Frederiks

Mangler du en nyhed - så er den måske blevet gammel..
..find den 
i topmenu "Nye og gl.nyheder"

NY FREDERIKS INFORMATIONSFOLDER

I 2017 fik Borgerforeningen fremstillet en 3-fløjet folder med en masse informationer om Frederiks og fokus på hvilke fordele og herligheder, man kan møde her. Alt naturligvis med henblik på at markedsføre byen. Folderen fik sin debut på Viborg Snapsting og blev også fordelt til et antal ejendomsmæglere i håb om, at nogle kunne se fordelene ved at bosætte sig her.

Man tænker ikke over det i dagligdagen, men på blot 3 år er der faktisk sket en hel del i Frederiks, så nu var det tid at få folderen opdateret, og der er så meget godt at reklamere for, at vi denne gang var nødt til at udvide til en 5-fløjet folder i et lidt mindre format, men alt i alt med mere plads til billeder og tekst.

Som sidst vil vi forsøge at få folderen udbredt til så mange som muligt.

Hvis der er nogen, som har ideer til, hvor folderen kan placeres eller fordeles og på den måde sætte spotlys på vores by, så henvend jer til bestyrelsen. Vi har masser af foldere.

Klik på linken her, hvis du vil se folderen som e-papir

https://issuu.com/arnechris1/docs/frederiks_infofolder_a5

Bliver 12. august og 7. september festdage i Frederiks?

Borgerforeningen deltager i år i konkurrencen om at blive ”Årets Lokalområde 2020” i Viborg Kommune. Vi har afleveret en indstilling, hvor vi forsøger at overbevise konkurrenceudvalget om, at vi skal udvælges som en af 3 nominerede byer (12. august) og naturligvis, at denne gang skal Frederiks have 1. pladsen (7. september).

Frederiks har 2 gange, i 2012 og i 2016, vundet 2. pladsen, men i år tror vi på, at det må ende med 1. pladsen.

 

Se billeder fra 2012 og 2016
Læs om konkurrencen
Se Frederiks’ indstilling

 

I slutningen af maj 2020 lykkedes det også at realisere et gammelt ønske, hvor foreningen med hjælpere fik tilplantet 22 blomsterkrukker, som blev placeret langs hovedgaden i Frederiks. Både kilometersten og blomsterkummer er et ønske om at pynte lidt på byen og give forbipasserende et godt indtryk. Vi håber også, at byens borgere syntes godt og det. Se billederne her

I begyndelsen af maj og juni 2020 blev de første 4 af motionsstationerne sat op på den kommende hjertesti omkring Frederiks. Det er en del af projekt Områdefornyelse. Her er det på pladsen ved AIF klubhus, i Anlægget og foran Pakhuset. Den sidste opsættes i Lyngsøparken, når tilladelsen er hjemme.

Stien om Frederiks - Sløjfen.
Flere har spurgt, hvor stien kommer til at gå. Her er så et billede, hvor ruten er indtegnet med hvidt. Motionspladserne/træningsstationerne er indtegnet med røde bogstaver. A,C og D er færdige (maj 2020). De sidste to er til høring hos de relevante myndigheder og foreninger.

Se flere og større billeder her

Update: LOKAL UDVIKLINGSPLAN (LUP) FOR FREDERIKS GODKENDT I BYRÅDET

På byrådets møde den 18. marts blev den lokale udviklingsplan for Frederiks endeligt godkendt efter at have været igennem udvalgene. 

LOKAL UDVIKLINGSPLAN (LUP) FOR FREDERIKS KLAR TIL BEHANDLING

Nu er arbejdet med en ny udvilingsplan for Frederiks kommet så vidt, at planen er skrevet og forelægges til behandling på Landdistriktsudvalgets møde den 25. februar

I planen tilkendegiver byrådet flere ting, man vil arbejde for. Her bemærkes især

- at igangsætte nærmere planlægning for fremtidig udnyttelse af erhvervsområde nord for Trehusevej

Dette punkt kvitterer for de henvendelser, som borgere og foreninger har gjort med ønske om, at der skal udlægges nye arealer til erhverv

- at udvide området hvor der må etableres butikker

Dette punkt imødekommer Dagli’Brugsens ønske om at have mulighed for ved tilkøb at udvide forretning og p-plads

Se > Udviklingsplan for Frederiks, nu + NY plan

Se > Hele LDU dagsorden 

DAGLI’BRUGSEN FÅR MULIGHED FOR AT UDVIDE

Update: Kommuneplantillæg 54 er lagt til offentlig høring i perioden 2. april til 28. maj. Du kan VIA LINKEN HER indsende dine bemærkninger til forslaget samt løbende se de høringssvar, der indkommer.

----------------------

I forbindelse med fremlæggelse af den nye udviklingsplan for Frederiks, har forvaltningen lavet et tillæg til den eksisterende kommuneplan, hvorved afgrænsningen af Frederiks bycenter udvides med 1150 m2.

Se > Tillæg 54 til kommuneplan

De nye grunde på Solvænget går som varmt brød

Update 1/7-2020: Nu er der solgt 7 grunde, og der er byggeri i gang på de 3.
---------------

Kun et par måneder efter byggemodningen af de nye 14 grunde på Solvænget III er allerede 5 af grundene solgt iflg. Viborg Kommune. Det tegner godt for udviklingen af den nye udstykning, så det varer nok ikke længe, før der startes byggerier eftersom en betingelse for køb er, at byggeri skal påbegyndes senest 1½ år efter købet.

 

..og nu er der opsat gadelys og det første byggeri er startet 

 

Se Viborg Kommunes salgside her

GENERALFORSAMLING 2020

Borgerforeningens generalforsamling blev afholdt den 11. marts umiddelbart inden stort set alle større og mindre arrangementer i Danmark ophørte på grund af smittefare med Coronavirus.

Af formandens beretning var der næsten kun positive og gode bemærkninger, hvor det meste af foreningens aktiviteter var lykkedes og var blevet godt modtaget i byen. Det største nye tiltag, som mange af byens foreninger lavede i fællesskab, var Kartoffelfestival, som også blev en succes. Desværre med et underskud for Borgerforeningen, hvilket alene skyldtes, at maden til fællesspisning blev næsten dobbelt så dyr, som beregnet, da cafeteriet i Alhedehallen lukkede i en periode, så maden måtte købes fra en anden og dyrere leverandør. Arbejdet med en gentagelse af Kartoffelfestival er imidlertid i fuld gang.

Borgerforeningen har en god og stabil økonomi med indtægter fra medlemskontingent samt annoncer i BorgerNyt og hjemmesidens Erhvervsportal, som fint står mål med udgifter til drift af foreningens anlæg og faciliteter. Bestyrelsen foreslog da også uændret kontingent for medlemskab.

Der var forud for generalforsamlingen nogen nervøsitet, om man kunne få besat de ledige pladser i bestyrelsen med den forventede udskiftning på 3 pladser. Til stor glæde og lettelse var der 2 gode borgere, som meldte sig på banen til at tage en tørn i bestyrelsen, og da samtidig formanden Ulla Brendstrup alligevel kunne overtales til genvalg, gik kabalen op. De to nye er Birgit Kolstrup Rudbæk og Connie Stentebjerg, hvor det ikke er helt korrekt at omtale Connie som ny, for det er ikke første gang, at hun indtager en plads i bestyrelsen.  

Her kan du læse referat og beretning
Her kan du se årets regnskab

Solvængets fællessti
forlænges til Sol-o-Mio

UPDATE: Forslaget er vedtaget.
På mødet den 8. januar skal Teknisk Udvalg tage stilling til et forslag fra forvaltningen om at forlænge den fælles 3 meter brede cykel- og gangsti langs med Solvænget frem til Sol-o-Mio. Desuden skal der etableres en såkaldt krydshelle ud for Sol-o-Mio.

Forlængelsen vil skabe mere sikker færdsel for de bløde trafikanter til og fra Sol O Mio og tillige indgå i den nye ”Hjertesti”, som skal etableres rundt om Frederiks som en del af områdefornyelsen. De 660.000 kr. til etablering af stien er til rådighed, idet udgifterne til byggemodningen forventes at blive ca. 700.000 mindre end forudsat.

Se hele dagsordenpunktet til mødet 8.1 her

2019.11.26   PENGE TIL OMRÅDEFORNYELSE I FREDERIKS FRIGIVES NU. 

 

LÆS MERE HER 

HVAD SKER DER I FREDERIKS?  ...se video

Besked til Alhedens Borgerforening, Frederiks