frederiks alhedens borgerforening

FREDERIKS PORTAL er oprettet og drives af Alhedens Borgerforening.
Vi stiller den til rådighed for alle interesserede og håber, at borgerne vil bruge den til fællesskabets bedste.

Mangler du en nyhed - så er den måske blevet gammel..
..find den 
i topmenu "Nye og gl.nyheder"

Borgerforeningens generalforsamling
Den 14. marts afholdt Borgerforeningen den ordinære generalforsamling. Det blev en nem og hurtig affære uden problemer af nogen art. Det havde medlemmerne sikkert allerede opfattet og mente nok ikke, at deres tilstedeværelse var nødvendig - for der var forbavsende få deltagere i generalforsamlingen.

Et beklageligt faktum på en ellers fortrinlig baggrund, for af hensyn til medlemsdemokratiet og opbakning til foreningens arbejde, ville det være dejligt, hvis flere medlemmer tog del i processen og lod deres stemme høre.

Formanden afleverede en beretning fyldt med gode begivenheder, bortset fra den ærgerlige ildebrand i et shelter, og kassereren kunne aflevere et flot regnskab, som godt nok havde et mindre underskud på årets drift, men som ellers viste en forening med en absolut sund og robust økonomi. Det vigtigste af alt var, at alle tillidsposter i foreningen, både i bestyrelse og i støttefunktioner var villige til genvalg - og alle blev valgt uden modkandidater.

Det vidner om en forening i god drift og med et godt samarbejde blandt alle involverede. Der blev naturligvis, og med god grund, sendt mange taksigelser til de frivillige omkring foreningen, hvis indsats er helt afgørende for foreningens virke.

Referat fra generalforsamlingen samt formandens beretning kan læses HER

Frederiks Video
Nu kan du se en kort video om Frederiks, som er blevet
lavet af et eksternt firma i samarbejde med sponsorer.
Klik på billedet i venstre menu.

20. maj 2023:
Efter 1 år i drift har der været vist

153 forskellige opslag
for lige så mange forskellige aktiviteter !
-----------------

Info-stander i drift

Efter flere forhindringer undervejs lykkedes det endelig den 20. maj at etablere infostanderen på sin plads og sætte den i drift. Dejligt, at dette langvarige projekt nu blev ført til en god afslutning. 

Borgerforeningen håber nu, at byens foreninger og aktører for forskellige begivenheder vil sørge for at give meddelelse om disse, så infostanderen kan blive den effektive meddeler til byens befolkning, som det har været hensigten..

Indtil en anden melder sig (...vi hører gerne, hvis en vil påtage sig jobbet) så skal sådanne meddelelser gives til redaktøren af medlemsblad og hjemmeside - se kontaktinfo under menupunkt 'Borgerforeningen' øverst.

Vores nye flagdepot er færdigt.

Opførelsen af Borgerforeningens nye skur til opbevaring af trailer med flagstænger og flag blev startet den 1. august, hvor 4 raske unge lærlinge fra Mercantec mødte på byggepladsen klar til at tage fat. 

4 uger senere, den 26. august kunne de melde færdigt arbejde, alt under kyndig ledelse af Søren Olsen, som er læringsinstruktør og den person, som vi fra Borgerforeningen aftalte med.

Bortset fra nogle kasser Cola til ungersvendene, blev arbejdet udført gratis, og det er en meget stor hjælp for os, som vi naturligvis har sagt tusind tak til Mercantec for. Udgifter til materialer blev på i alt (ca. 53.000 kr.), hvoraf det meste er dækket af de donationer, som foreningen i år har modtaget fra Frost96 og Lions.

Vores informationsfolder er nu udkommet i en opdateret udgave.

Som sidst har vi også denne gang leveret et antal til mange ejendomsmæglere i Viborg og også til et par i Karup og Kjellerup i håb om, at det vil hjælpe dem til at huske Frederiks, når de vejleder deres købskunder.
Om det hjælper ved vi ikke, men hvis vi ikke prøver, så hjælper det i hvert fald ikke.

Vi har købt rigeligt, så hvis nogle i byen kan finde brug for dem til at fremme kendskabet til byen og egnen - så henvend jer blot og få et bundt, eller tag selv nogle foldere de steder, hvor vi har lagt dem i bokse - et par steder i midtbyen og også hos de handlende.

 

Vimpler i hver ende af hovedgaden
Borgerforeningen har tidligere modtaget forslag om, at der i hver ende af hovedgaden skulle opsættes flagstænger i gruppe á 3 med dannebrogsstandere som en velkomst til byen. Det blev ikke til noget. I den nuværende bestyrelse har flere genoptaget ideen, og fra anden side blev man nu præsenteret for den ide, at man kunne jo lade nogle af flagalléens flagstænger i hver en af hovedgaden blive stående permanent og forsyne dem med standere, når de ikke blev brugt som flagallé.

Den ide, som er let og billig at gennemføre, blev straks vedtaget, og kort efter var der dannebrogsvimpler på 2 flagstænger i hver ende af byen.

Det var egentlig tanken, at der skulle være 4 i hver ende, men nu prøver vi først med 2. Vi syntes, det ser fint ud, men vi vil gerne høre, hvad medlemmerne mener

Besked til Alhedens Borgerforening, Frederiks