frederiks alhedens borgerforening

 Vælg i menu:

frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening

Besked til Borgerforeningen ?  - brug formularen nederst på siden 

- søg på >> 118.dk Frederiks

- læs i   >> Uge-avisen Frederiks

Mangler du noget på siderne
eller har du korrektioner, så er du meget velkommen til at give din mening til kende.
Benyt kontaktformularen.

Bliv medlem (læs mere her)
Udfyld kontaktformularen nederst på siden og skriv din adresse i "Besked" feltet. Tryk 'Send', så får du tilsendt girokort.

Begivenhed til 'Frederiks kalender'
Udfyld kontaktformularen, beskriv aktiviteten og dato/periode sammen med dit navn og telefonnumer i "Besked" feltet. Tryk "Send".

En ny borger i byen?

Lån en stork af Borgerforeningen

frederiks alhedens borgerforening 100 år

Frederiks

Køb jubilæumsbogen - måske til en gave? 

Borgerforeningen har stadig bøger på lager, som kan købes (kun 50 kr):

hos Ulla Brendstrup
tlf. 2036 1857
 

Smagsprøve her

Frederiks

BØRNESKOVEN INDVIET

25. oktober 2019: Det var en dejlig eftermiddag, da Børneskoven blev indviet, og mere end 100 borgere og borgerbørn var mødt op til anledningen. De fleste gik en tur rundt ad den 1 km lange balancebane, mange med en forælder i hånden, som så også fik en lille motionstur. 

HER kan I se billeder fra Børneskoven

_________________________________

NY ARBEJDSDAG den 10. oktober og INDVIELSE 25. oktober

Der mangler stadig noget arbejde i Børneskoven, så der er indkaldt til en ny arbejdsdag den 10. oktober kl. 12.30. Der kommer kommuens folk fra projektgruppen, nogle fra Naturskolen og fra Havredal Praktisk Uddannelse - OG DU ER OGSÅ MEGET VELKOMMEN!

Den 25. oktober kl. 16 er der officiel indvielse af Børneskoven

___________________________________

ARBEJDSDAG den 22. september

Sidst i august blev der givet byggetilladelse til opførelse af den madpakkehytte, som skal være en del af børneskoven i Lyngsøparken, og 28. august startede arbejdet.

Det mest omfattende projekt er den 1 km lange balancebane, som Friluftsrådet har givet økonomisk støtte til. Den 22. SEPTEMBER blev der afholdt arbejdsdag på balancebanen, hvor en del beboere var mødt op sammen med kommunens folk, der var i alt flere end 30 personer i arbejde.

-----------------------------------------------------------------

Projekt ’Frederiks Børneskov’ startede med kick-off  i Lyngsøparken den 23. november 2018. Siden har der været afholdt et par møder med foreningsrepræsentanter. På det sidste møde den 6. marts var der desværre 9 afbud, så der var kun deltagelse af folk fra Alhedens Borgerforening og Frederiks Områdefornyelse.

Heldigvis har kommunens folk fra Natur & Vand samt Sundhedscenter Viborg/Karup godt styr på sagerne, for børneskoven i Frederiks er en af 6 i Viborg Kommune. Fra projektets side er der penge til at etablere følgende:

  • Madpakkehus
  • Bord- og bænkesæt
  • Bålplads v/madpakkehus
  • Lykkehjul – til ’valg’ af aktivitet

Desuden har Friluftrådet givet økonomisk støtte til en 1 km lang balancebane, og den kommer til at ligge her i Lyngsøparken i Frederiks, hvor børn fra Frederiks Skole har været med til at skitsere placering og udformning af balancebanen.

Man er nu i gang med at søge om tilladelser til anlæggene. Det kan tage lidt tid, så det forventes, at etablering kan begynde i efteråret.

LÆS MEGET MERE…i referatet fra sidste møde kan man læse mere udførligt om de forskellige anlæg og de påtænkte aktiviteter.

HVAD SKER DER I FREDERIKS?  ...se video

KARTOFFELFESTIVAL 4-6 oktober

var arrangeret af stort set alle foreninger og sammenslutninger i Frederiks området, og det blev heldigvis en stor succes med god tilslutning. Se flere billeder fra begivenheden her

Kommunen laver udkast og der bliver indkaldt til WORKSHOP og 14 dages høring

Borgerne i Frederiks skal være med til at lave den lokale udviklingsplan, hvor man vil få lejlighed til at komme med forslag og ideer til byplanlægning, erhvervsgrunde og andet. Hold øje med dagspressen og vores Facebook-gruppe!

______________________________________________________

UDVIKLINGSPLAN  FOR FREDERIKS skal nu laves.

På Teknisk Udvalgs møde 14.8.2019 blev det bestemt, at den kommunale forvaltning nu vil iværksætte 2. runde af arbejdet med nye udviklingsplaner for mindre byer og landsbyer i kommunen. Disse planer skal efterfølgende indarbejdes i kommuneplanen.

FREDERIKS er udpeget som et af disse områder, og det vil blive tilstræbt, at den nye udviklingsplan bliver udarbejdet i god overensstemmelse med arbejdet med OMRÅDEFORNYELSEN FOR FREDERIKS, som allerede er i gang.

Forvaltningen vil offentliggøre debatmateriale med beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen. Der vil blive etableret en lokal ”Udviklingsworkshop”, hvortil man ønsker at byens borgere over en 14-dages periode kan fremkomme med ideer og forslag.

Forvaltningen forventer at kunne fremlægge det færdige forslag til udviklingsplan for Frederiks i 2. halvår 2019 og endelig vedtagelse i 2020.

Se referat fra mødet den 14.8.2019

Se kommunens side om udviklingsplaner

UDSTYKNING AF NYE GRUNDE TIL 28 BOLIGER I 2019


UPDATE: Den 4. juli 2019 gik de indledende arbejder i gang med at føre kloaken fra Solvænget over til det nye område på østsiden af vejen. Solvænget 162 fik en midlertidig kørevej igennem grunden!

---------
Nov 2018: Kommunens befolkningsprognose 2018-33 forventer en årlig tilvækst på cirka 15 personer i Frederiks, men netop i 2019 tror man faktisk på, at der kan tilflytte hele 31 personer. De skal være velkomne, og nu bliver der også plads til, at de kan bygge hus på Solvænget!

En anmodning fra Frederiks i oktober 2016 foranledigede, at der i forslaget til ”Handleplan for kommunal byggemodning 2017-20” blev medtaget udstykning af 11 nye matrikler til boliger på området ved Solvænget. Ved revision af handleplanen i november 2017 blev udstykningen udsat til 2019 men nu for 14 grunde.

I efteråret 2018 er handleplanen igen revideret, og på Teknisk Udvalgs møde den 28. november indstilles til byrådets godkendelse, at byggemodning med en beløbsramme på 4.2 mio. kr. iværksættes i 2019 som følger:

Under lokalplan 328 byggemodnes 1 storparcel med plads til cirka 14 boligenheder i tæt/lav bebyggelse (delområde 1) samt 14 grunde til parcelhuse i åben/lav bebyggelse (delområde 2).

Der planlægges for yderligere 8 grunde i 2021 (delområde 3) samt for 10 grunde i 2022 i et endnu ikke lokalplanlagt område.

2019.05.30     
Program for områdefornyelse i Frederiks

Viborg Kommunes forvaltning har nu færdiggjort programmet for områdefornyelsen og sat det på dagsorden til politisk behandling i Landdistriktsudvalget og derefter Byråd og ministerium. 

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

2019.04.08    2. Borgermøde, orientering

Den 8. april blev det 2. orienteringsmøde for borgere i Frederiks afholdt med knap så mange deltagere, som til det første orienteringsmøde i marts. De skitserede tanker og planer blev fremvist for borgerne, og alt blev tilsyneladende godt modtaget, for der var kun enkelte spørgsmål og ingen hørbar kritik.

Nu kan der godt gå nogen tid, før der er nyt at fortælle. Forvaltningen og konsulenterne går nu i gang med at udforme projektet og skrive program, hvorefter det skal behandles politisk. Først i Landdistriktsudvalget, derefter i Byrådet, og desuden skal det godkendes i ministeriet, og endelig skal opgaverne sendes i udbud.


På vegne af Følgegruppen vil Borgerforeningen fortsat orientere om projektet i vores Facebook-gruppe og på http://www.alhedeborger.dk/frederiks-omraadefornyelse

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

2019.04.02    4. møde i Følgegruppen

Den 2. april blev det fjerde møde mellem Følgegruppen og sagsbehandlere fra Viborg Kommune og Labland Arkitekter afholdt. 

Der blev præsenteret de opdaterede skitser fra arkitekterne, og man arbejdede sig nærmere på, hvordan projektet kunne komme til at se ud. Dette er det sidste planlagte møde i rækken, og efter Borgermødet den 8.4 vil arbejdet med projekteringsfasen og den politiske godkendelsesproces gå i gang.

Der er indkaldt til BORGERMØDE mandag den 8. april kl. 19.30 i Kulturhuset

(Se invitationen her)

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

2019.03.18    3. møde i Følgegruppen

Den 18. marts blev det tredje møde mellem Følgegruppen og sagsbehandlere fra Viborg Kommune og Labland Arkitekter afholdt. 

Der blev præsenteret de første rå skitser fra arkitekterne, og man arbejdede sig nærmere på, hvordan projektet kunne komme til at se ud. Der skulle prioriteres hårdere, for at pengene kunne række.

 

Der vil blive indkaldt til BORGERMØDE mandag den 8. april kl. 19.30 i Kulturhuset

(Se invitationen her)

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

2019.03.04   1. Borgermøde, orientering

På et velbesøgt orienteringsmøde for borgere i Frederiks (80-90 deltagere) blev de foreløbige resultater af følgegruppens, de kommunale sagsbehandleres og Labland arkitekternes arbejde præsenteret.

De fremlagte skitser og tanker blev modtaget positivt, og det foreløbige arbejde, som der har været rigtig mange bidragydere til blandt byens borgere, blev rost. 

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

2019.02.20    2. møde i Følgegruppen

Den 20. februar blev det andet møde mellem Følgegruppen og sagsbehandlere fra Viborg Kommune og Labland Arkitekter afholdt. 

Det er jo klart, at med det afsatte beløb til områdefornyelse er det ikke muligt at gennemføre alle de tiltag og delprojekter, som arbejdsgrupperne har med i deres opgørelser, så på mødet blev det tilstræbt at udpege nogle enkelte områder, der skulle prioriteres. Labland Arkitekter vil nu arbejde videre med disse områder og lave skitser til arbejder, der kan imødekomme ønskerne.

Der vil blive indkaldt til BORGERMØDE mandag den 4. marts kl. 19.30 i Kulturhuset

(Se invitationen her)

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

OMRÅDEFORNYELSEN i FREDERIKS er nu i gang!
Det første møde mellem Følgegruppen og folk fra Viborg Kommune og Labland Arkitekter fandt sted i Pakhuset den 23. januar.

Vi vil her på hjemmesiden sørge for, at du kan følge med i arbejdet. Alle dokumenter og oplysninger vil være til rådighed med links til Følgegruppen, til Lablands præsentation og til mødereferater.

Nu fortsætter Labland Arkitekterne arbejdet med at overføre de mange punkter, som opstartsgruppen har peget på i det forudgående arbejde, til et planudkast med tegninger og beskrivelser.

Der er programsat i alt 4 møder mellem kommune, arkitekter og følgegruppen. Det næste bliver den 20 februar.

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

FREDERIKS skal nu deltage i kommunens nye udviklingsmodel for landsbyer.

4 landsbyer har været pilotbyer, og nu kommer også Frederiks med til at lave udviklingsplan for vores område. Den seneste samlede plan for området, som borgerne været med til at lave, var i 2008, så det er fint, at få den opdateret med dette nye tiltag.

Arbejdet med udviklingsplan kommer samtidig med, at vi skal i gang med at områdeforny midtbyen, som der er bevilget penge til, så alle gode kræfter får nok at se til i den kommende tid. 

Men dejligt, at der sker noget og forhåbentlig noget, der kan understøtte og fremme den gode udvikling, som vores området oplever.

Se mere på kommunens hjemmeside her

Se Borgerplan fra 2008 her

OMRÅDEFORNYELSEN i Frederiks

ER GODKENDT !

Ansøgningen fra Borgerforeningen på vegne af Initiativgruppen for Frederiks områdefornyelse ER NU VEDTAGET AF BYRÅDET den 19. december efter den lange vej gennem forvaltning, Landdistriktsudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalg. Desværre blev der ikke føjet flere penge til undervejs.

Arbejdet skal begynde i januar 2019 med

- Etablering af en lokal følgegruppe

- Forvaltningen vælger en ekstern rådgiver

- Borgerne skal medvirke til at udarbejde program for områdeforyelsen

- Dette indledende arbejde skal være færdigt medio 2019

3. UPDATE: Godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 12. december. Skal endeligt godkendes af Byrådet den 19. december 2018.

2. UPDATE: Det lykkedes desværre ikke at overbevise Landdistriktsudvalget om, at forvaltningens oplæg til finansiering af Frederiks områdefornyelse var både uretfærdig og utilstrækkelig. Udvalget valgte at rette ind efter forvaltningens oplæg i stedet for at kæmpe for landdistrikterne, som vi egentlig troede var udvalgets kerneopgave. Vi må blot håbe, at der alligevel har lejret sig en tanke hos udvalgets medlemmer, og at man i løbet af projektets gennemførelse vil finde mulighed for at supplere med flere midler, så også Frederiks områdefornyelse kan få en fair behandling. Nu vil det være op til det kommende projektarbejde at få det optimale ud af det afsatte beløb.

UPDATE: Der er naturligvis ikke tilfredshed med, at man uden nærmere begrundelse har skåret budgetrammen ned fra de først udmeldte 6 mio. kr. til nu 4.5 mio. kr! Det er væsentligt mindre, end hvad der har været til rådighed ved andre områdefornyelser og ikke tilstrækkeligt til de mange ønsker og forslag, som koordinationsgruppen har. 

Borgerforeningen/Styregruppe f. områdefornyelse og i hvert fald 1 privatperson har forud for mødet den 29.11 sendt kraftige indsigelser til byråd og udvalg, hvor man indtrængende beder om, at budgettet kommer tilbage på de minimum 6 mio. kr.

Læs skrivelsen her

------------------------------------------------------------------ tidligere indlæg ---------------------------------------

Som tidligere omtalt besluttede Teknisk Udvalg på mødet den 29. november 2017, at der skal udføres områdefornyelse i Frederiks.

Dermed imødekommes den ansøgning, som Alhedens Borgerforening havde indsendt den 10. september som kulmination på det arbejde, som Koordinationsgruppen havde udført i løbet af 2016-17 og Borgermødet den 17. januar 2017. Områdefornyelsen vil tage udgangspunkt i det omfattende materiale, der var en del af ansøgningen.
 

Kultur & Udvikling indstiller til udvalget:

-at der udarbejdes program for Områdefornyelse Frederiks inden for en budgetramme på 4.5 mio. kr.

og indstiller til byrådet:

-at der gives bevilling til anlægsudgifter på 500.000 kr.
 

BORGERINDDRAGELSE OG PROGRAMSKRIVNING

Der vil snarest blive etableret en lokal følgegruppe og valgt en ekstern rådgiver.

I januar 2019 vil arbejdet med borgerinddragelse og programskrivning blive sat i gang, og det forventes, at dette vil være afsluttet og klar til politisk godkendelse medio 2019 samtidig med frigivelse af budgetrammen.

Gennemførelsen af områdefornyelsen vil forløbe i årene 2019-2022.

Se hele dagsorden her:  https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Landdistriktsudvalget/2018/11/27112018180000201811271800#7

LOKALPLAN FOR XL-GRUNDEN GODKENT
UPDATE:  UPDATE: 
Det reviderede forslag til lokalplan blev godkendt af Teknisk Udvalg den 31. oktober 2018 og vil blive endeligt godkendt i Økonomi- & Erhvervsudvalget den 14. november. 3 nye høringssvar bliver ikke imødekommet.

Alle dokumenter og oplysninger kan ses her: 
https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Oekonomi-og-Erhvervsudvalget/2018/11/14112018201811141200#11

-----------

Det oprindelige forslag om etablering af et nyt boligområde samt udlægning af området i og omkring XL-bygningen til erhverv ser ud til at være uændret.

En væsentlig ændring er, at der nu kun etablering INDkørsel til forretningen fra S-svinget på Solvænget, mens UDkørsel nu skal ske fra bagsiden som hidtil.

En anden ændring er, at i stedet for at udvide rammen for erhvervsareal i Frederiks til 7.500 m2, vil man ’flytte’ 1.500 m2 fra området ved den tidligere Spar-butik til den nye Solvænget område, hvilket efterlader 1.000 m2 erhvervsareal ved Havrevænget.

En tredje ændring, som sikkert vil glæde de mange, som har gjort indsigelse, idet Brosonvej nu ikke længere vil indgå som trafikvej til det nye boligområde. Ind- og udkørsel hertil vil kun ske til Solvænget.

 

Besked til Alhedens Borgerforening, Frederiks