frederiks alhedens borgerforening

 Vælg i menu:

frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening

Begivenhed til 'Frederiks kalender'

Udfyld kontaktformularen, beskriv aktiviteten og dato/periode sammen med dit navn og telefonnumer i "Besked" feltet. Tryk "Send".

Mangler du noget på siderne
eller har du korrektioner, så er du meget velkommen til at give din mening til kende. Benyt kontaktformularen.

Besked til Borgerforeningen ?  - brug formularen nederst på siden 

- søg på >> 118.dk Frederiks

- læs i   >> Uge-avisen Frederiks

En ny borger i byen?

Lån en stork af Borgerforeningen

frederiks alhedens borgerforening 100 år

Frederiks

Køb jubilæumsbogen - måske til en gave? 

Borgerforeningen har stadig bøger på lager, som kan købes (kun 50 kr):

hos Ulla Brendstrup
tlf. 2036 1857
 

Smagsprøve her

Frederiks

Mangler du en nyhed - så er den måske blevet gammel..
..find den 
i topmenu "Nye og gl.nyheder"

Generalforsamling 2020

Vi håber, at mange af foreningens medlemmer vil møde op og deltage i generalforsamlingen. Tag medansvar for, at de rigtige personer kommer i bestyrelsen og giv din mening til kende om foreningens virke - nu og fremover. 

Der er 3 pladser ledige i bestyrelsen.

MELD DIN KANDIDATUR - giv besked til formanden, at du gerne vil stille op til valg, eller åbn KONTAKTBOKS her

Ved at være med i bestyrelsen så lærer du rigtig meget om Frederiks, og du bliver med et et fællesskab, hvor man hjælper efter evne og har det hyggeligt og sjovt samtidig. Alle syntes, at Borgerforeningen gør et godt arbejde, og vi nyder stor opbakning til vores arbejde.

Hold dig ikke tilbage! Det er ikke særlig besværligt eller tidkrævende, for rundt om bestyrelsen er der mange frivillige hjælpere. Men en bestyrelsen skal der være, for at foreningen kan fungere.   

Klik HER og læs mere

Brug KONTAKTBOKS her, hvis du vil hjælpe i bestyrelsen for en periode

LOKAL UDVIKLINGSPLAN (LUP) FOR FREDERIKS KLAR TIL BEHANDLING

Nu er arbejdet med en ny udvilingsplan for Frederiks kommet så vidt, at planen er skrevet og forelægges til behandling på Landdistriktsudvalgets møde den 25. februar

I planen tilkendegiver byrådet flere ting, man vil arbejde for. Her bemærkes især

- at igangsætte nærmere planlægning for fremtidig udnyttelse af erhvervsområde nord for Trehusevej

Dette punkt kvitterer for de henvendelser, som borgere og foreninger har gjort med ønske om, at der skal udlægges nye arealer til erhverv

- at udvide området hvor der må etableres butikker

Dette punkt imødekommer Dagli’Brugsens ønske om at have mulighed for ved tilkøb at udvide forretning og p-plads

Se > Udviklingsplan for Frederiks, nu + NY plan

Se > Hele LDU dagsorden 

DAGLI’BRUGSEN FÅR MULIGHED FOR AT UDVIDE

I forbindelse med fremlæggelse af den nye udviklingsplan for Frederiks, har forvaltningen lavet et tillæg til den eksisterende kommuneplan, hvorved afgrænsningen af Frederiks bycenter udvides med 1150 m2.

Se > Tillæg 54 til kommuneplan

De nye grunde på Solvænget går som varmt brød

Kun et par måneder efter byggemodningen af de nye 14 grunde på Solvænget III er allerede 5 af grundene solgt iflg. Viborg Kommune. Det tegner godt for udviklingen af den nye udstykning, så det varer nok ikke længe, før der startes byggerier eftersom en betingelse for køb er, at byggeri skal påbegyndes senest 1½ år efter købet.

 

..og nu er der opsat gadelys og det første byggeri er startet 

 

Se Viborg Kommunes salgside her

Solvængets fællessti
forlænges til Sol-o-Mio

UPDATE: Forslaget er vedtaget.
På mødet den 8. januar skal Teknisk Udvalg tage stilling til et forslag fra forvaltningen om at forlænge den fælles 3 meter brede cykel- og gangsti langs med Solvænget frem til Sol-o-Mio. Desuden skal der etableres en såkaldt krydshelle ud for Sol-o-Mio.

Forlængelsen vil skabe mere sikker færdsel for de bløde trafikanter til og fra Sol O Mio og tillige indgå i den nye ”Hjertesti”, som skal etableres rundt om Frederiks som en del af områdefornyelsen. De 660.000 kr. til etablering af stien er til rådighed, idet udgifterne til byggemodningen forventes at blive ca. 700.000 mindre end forudsat.

Se hele dagsordenpunktet til mødet 8.1 her

2019.11.26   PENGE TIL OMRÅDEFORNYELSE I FREDERIKS FRIGIVES NU. 

 

LÆS MERE HER 

HVAD SKER DER I FREDERIKS?  ...se video

Besked til Alhedens Borgerforening, Frederiks