frederiks alhedens borgerforening

 Vælg i menu:

frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening

Besked til Borgerforeningen ?  - brug formularen nederst på siden 

- søg på >> 118.dk Frederiks

- læs i   >> Uge-avisen Frederiks

Mangler du noget på siderne
eller har du korrektioner, så er du meget velkommen til at give din mening til kende.
Benyt kontaktformularen.

Bliv medlem (læs mere her)
Udfyld kontaktformularen nederst på siden og skriv din adresse i "Besked" feltet. Tryk 'Send', så får du tilsendt girokort.

Begivenhed til 'Frederiks kalender'
Udfyld kontaktformularen, beskriv aktiviteten og dato/periode sammen med dit navn og telefonnumer i "Besked" feltet. Tryk "Send".

En ny borger i byen?

Lån en stork af Borgerforeningen

frederiks alhedens borgerforening 100 år

Frederiks

Køb jubilæumsbogen - måske til en gave? 

Borgerforeningen har stadig bøger på lager, som kan købes (kun 50 kr):

hos Ulla Brendstrup
tlf. 2036 1857
 

Smagsprøve her

Frederiks

De nye grunde på Solvænget går som varmt brød

Kun et par måneder efter byggemodningen af de nye 14 grunde på Solvænget III er allerede 5 af grundene solgt iflg. Viborg Kommune. Det tegner godt for udviklingen af den nye udstykning, så det varer nok ikke længe, før der startes byggerier eftersom en betingelse for køb er, at byggeri skal påbegyndes senest 1½ år efter købet.

Se Viborg Kommunes salgside her

Solvængets fællessti
forlænges til Sol-o-Mio

UPDATE: Forslaget er vedtaget.
På mødet den 8. januar skal Teknisk Udvalg tage stilling til et forslag fra forvaltningen om at forlænge den fælles 3 meter brede cykel- og gangsti langs med Solvænget frem til Sol-o-Mio. Desuden skal der etableres en såkaldt krydshelle ud for Sol-o-Mio.

Forlængelsen vil skabe mere sikker færdsel for de bløde trafikanter til og fra Sol O Mio og tillige indgå i den nye ”Hjertesti”, som skal etableres rundt om Frederiks som en del af områdefornyelsen. De 660.000 kr. til etablering af stien er til rådighed, idet udgifterne til byggemodningen forventes at blive ca. 700.000 mindre end forudsat.

Se hele dagsordenpunktet til mødet 8.1 her

2019.11.26   PENGE TIL OMRÅDEFORNYELSE I FREDERIKS FRIGIVES NU. 

 

LÆS MERE HER 

BØRNESKOVEN INDVIET

25. oktober 2019: Det var en dejlig eftermiddag, da Børneskoven blev indviet, og mere end 100 borgere og borgerbørn var mødt op til anledningen. De fleste gik en tur rundt ad den 1 km lange balancebane, mange med en forælder i hånden, som så også fik en lille motionstur. 

HER kan I se billeder fra Børneskoven

_________________________________

NY ARBEJDSDAG den 10. oktober og INDVIELSE 25. oktober

Der mangler stadig noget arbejde i Børneskoven, så der er indkaldt til en ny arbejdsdag den 10. oktober kl. 12.30. Der kommer kommuens folk fra projektgruppen, nogle fra Naturskolen og fra Havredal Praktisk Uddannelse - OG DU ER OGSÅ MEGET VELKOMMEN!

Den 25. oktober kl. 16 er der officiel indvielse af Børneskoven

___________________________________

ARBEJDSDAG den 22. september

Sidst i august blev der givet byggetilladelse til opførelse af den madpakkehytte, som skal være en del af børneskoven i Lyngsøparken, og 28. august startede arbejdet.

Det mest omfattende projekt er den 1 km lange balancebane, som Friluftsrådet har givet økonomisk støtte til. Den 22. SEPTEMBER blev der afholdt arbejdsdag på balancebanen, hvor en del beboere var mødt op sammen med kommunens folk, der var i alt flere end 30 personer i arbejde.

-----------------------------------------------------------------

Projekt ’Frederiks Børneskov’ startede med kick-off  i Lyngsøparken den 23. november 2018. Siden har der været afholdt et par møder med foreningsrepræsentanter. På det sidste møde den 6. marts var der desværre 9 afbud, så der var kun deltagelse af folk fra Alhedens Borgerforening og Frederiks Områdefornyelse.

Heldigvis har kommunens folk fra Natur & Vand samt Sundhedscenter Viborg/Karup godt styr på sagerne, for børneskoven i Frederiks er en af 6 i Viborg Kommune. Fra projektets side er der penge til at etablere følgende:

  • Madpakkehus
  • Bord- og bænkesæt
  • Bålplads v/madpakkehus
  • Lykkehjul – til ’valg’ af aktivitet

Desuden har Friluftrådet givet økonomisk støtte til en 1 km lang balancebane, og den kommer til at ligge her i Lyngsøparken i Frederiks, hvor børn fra Frederiks Skole har været med til at skitsere placering og udformning af balancebanen.

Man er nu i gang med at søge om tilladelser til anlæggene. Det kan tage lidt tid, så det forventes, at etablering kan begynde i efteråret.

LÆS MEGET MERE…i referatet fra sidste møde kan man læse mere udførligt om de forskellige anlæg og de påtænkte aktiviteter.

HVAD SKER DER I FREDERIKS?  ...se video

Kommunen laver udkast og der bliver indkaldt til WORKSHOP og 14 dages høring

Borgerne i Frederiks skal være med til at lave den lokale udviklingsplan, hvor man vil få lejlighed til at komme med forslag og ideer til byplanlægning, erhvervsgrunde og andet. Hold øje med dagspressen og vores Facebook-gruppe!

______________________________________________________

UDVIKLINGSPLAN  FOR FREDERIKS skal nu laves.

På Teknisk Udvalgs møde 14.8.2019 blev det bestemt, at den kommunale forvaltning nu vil iværksætte 2. runde af arbejdet med nye udviklingsplaner for mindre byer og landsbyer i kommunen. Disse planer skal efterfølgende indarbejdes i kommuneplanen.

FREDERIKS er udpeget som et af disse områder, og det vil blive tilstræbt, at den nye udviklingsplan bliver udarbejdet i god overensstemmelse med arbejdet med OMRÅDEFORNYELSEN FOR FREDERIKS, som allerede er i gang.

Forvaltningen vil offentliggøre debatmateriale med beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen. Der vil blive etableret en lokal ”Udviklingsworkshop”, hvortil man ønsker at byens borgere over en 14-dages periode kan fremkomme med ideer og forslag.

Forvaltningen forventer at kunne fremlægge det færdige forslag til udviklingsplan for Frederiks i 2. halvår 2019 og endelig vedtagelse i 2020.

Se referat fra mødet den 14.8.2019

Se kommunens side om udviklingsplaner

FREDERIKS skal nu deltage i kommunens nye udviklingsmodel for landsbyer.

4 landsbyer har været pilotbyer, og nu kommer også Frederiks med til at lave udviklingsplan for vores område. Den seneste samlede plan for området, som borgerne været med til at lave, var i 2008, så det er fint, at få den opdateret med dette nye tiltag.

Arbejdet med udviklingsplan kommer samtidig med, at vi skal i gang med at områdeforny midtbyen, som der er bevilget penge til, så alle gode kræfter får nok at se til i den kommende tid. 

Men dejligt, at der sker noget og forhåbentlig noget, der kan understøtte og fremme den gode udvikling, som vores området oplever.

Se mere på kommunens hjemmeside her

Se Borgerplan fra 2008 her

Besked til Alhedens Borgerforening, Frederiks