frederiks alhedens borgerforening

FREDERIKS PORTAL er oprettet og drives af Alhedens Borgerforening.
Vi stiller den til rådighed for alle interesserede og håber, at borgerne vil bruge den til fællesskabets bedste.

Mangler du en nyhed - så er den måske blevet gammel..
..find den 
i topmenu "Nye og gl.nyheder"

GENERALFORSAMLING

Afholdes torsdag den 14. marts kl. 1900

på Dagcentret. Se mere her

AFFALDSINDSAMLING

Søndag den 7. april kl. 11

Vi mødes i Pakhuset.

Se mere her


 

Frederiks Video
Nu kan du se en kort video om Frederiks, som er blevet
lavet af et eksternt firma i samarbejde med sponsorer.
Klik på billedet i venstre menu.

Den 19. november blev juletræet tændt. Det blev en stor succes. Efter en kort velkomst var der fællessang, hvor 3 børnevenlige julesange blev sunget. De 3 vindere af børnekonkurrencen blev udtrukket, og vinderen - Isabella Bräuner Laier - tændte juletræet. Derefter var der æbleskiver og gløgg/saft, som FDF’erne serverede med stor øvelse, så selv om der var en lang kø, så gik det hurtigt fremad. Mange hyggede sig med den varme drik i det råkolde vejr, hvor temperaturen alligevel ikke var langt nok nede til, at det kunne blive til sne.

Se billederne 

 

20. maj 2023:
Efter 1 år i drift har der været vist

153 forskellige opslag
for lige så mange forskellige aktiviteter !
-----------------

Info-stander i drift

Efter flere forhindringer undervejs lykkedes det endelig den 20. maj at etablere infostanderen på sin plads og sætte den i drift. Dejligt, at dette langvarige projekt nu blev ført til en god afslutning. 

Borgerforeningen håber nu, at byens foreninger og aktører for forskellige begivenheder vil sørge for at give meddelelse om disse, så infostanderen kan blive den effektive meddeler til byens befolkning, som det har været hensigten..

Indtil en anden melder sig (...vi hører gerne, hvis en vil påtage sig jobbet) så skal sådanne meddelelser gives til redaktøren af medlemsblad og hjemmeside - se kontaktinfo under menupunkt 'Borgerforeningen' øverst.

 

 

 

Generalforsamling 2023
Medlemmerne må have været helt trygge ved, at årets generalforsamling den 23. marts ville foregå uden de store forandringer og uden alvorlige emner, der skulle tages stilling til, for der var kun 23 deltagere i alt, da mødet gik i gang.

Det var selvfølgelig en smule skuffende, for vi havde både i ugeavis, i Facebook-gruppen og på info-standeren gjort en del reklame for generalforsamlingen. Medlemsdemokratiet er naturligvis ikke i fare, men det ville være rart at høre medlemmerne meninger og muligvis forslag til, hvordan foreningen skal drives.

Formanden gav en omfattende beretning om det foregående år, hvor der har været mange og positive tiltag og begivenheder. Du kan læse beretningen HER 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, hvor omsætningen i år har været ekstraordinær stor. Det skyldes donationer fra Frost96, Lions Club og Nordlys samt tilskud fra Viborg Kommune. Disse beløb er gået til opførelse af et flagdepot samt til etablering af info-stander. Foreningen har en stærk og sund økonomi, så uden at skele til den galoperende inflation forbliver kontingent uændret.

Et væsentligt punkt på dagsordenen var en omfattende opdatering af foreningens vedtægter. Det er jo ellers en alvorlig sag, som kræver 2/3 af deltagernes bekræftelse, men det var netop en opdatering, hvor en del uaktuelle formuleringer og unøjagtigheder blev ført ájour med dagens situation. Så selv om der var mange ændringer, så var der kun få bemærkninger, og alle ændringer blev vedtaget af forsamlingen i enighed.

Også valg til bestyrelsen, suppleanter og revisorer blev gennemført i fuld enighed. Victor Jonsson havde bedt om at måtte afgå fra bestyrelsen uden for turnus, så suppleant Knud Gaarn-Larsen indgår i stedet. Bestyrelsen foreslog Jens Peter Jensen som ny suppleant, hvilket blev vedtaget. Alle øvrige valg var genvalg uden modkandidater.

Vi ved jo, hvor svært det efterhånden er blevet at få medlemmer til at opstille til valg, så det er rigtig glædeligt, at det lykkedes uden problemer og med de mange genvalg. Det viser at foreningen er i god gænge og med en arbejdsduelig bestyrelse.

Vores nye flagdepot er færdigt.

Opførelsen af Borgerforeningens nye skur til opbevaring af trailer med flagstænger og flag blev startet den 1. august, hvor 4 raske unge lærlinge fra Mercantec mødte på byggepladsen klar til at tage fat. 

4 uger senere, den 26. august kunne de melde færdigt arbejde, alt under kyndig ledelse af Søren Olsen, som er læringsinstruktør og den person, som vi fra Borgerforeningen aftalte med.

Bortset fra nogle kasser Cola til ungersvendene, blev arbejdet udført gratis, og det er en meget stor hjælp for os, som vi naturligvis har sagt tusind tak til Mercantec for. Udgifter til materialer blev på i alt (ca. 53.000 kr.), hvoraf det meste er dækket af de donationer, som foreningen i år har modtaget fra Frost96 og Lions.

Vores informationsfolder er nu udkommet i en opdateret udgave.

Som sidst har vi også denne gang leveret et antal til mange ejendomsmæglere i Viborg og også til et par i Karup og Kjellerup i håb om, at det vil hjælpe dem til at huske Frederiks, når de vejleder deres købskunder.
Om det hjælper ved vi ikke, men hvis vi ikke prøver, så hjælper det i hvert fald ikke.

Vi har købt rigeligt, så hvis nogle i byen kan finde brug for dem til at fremme kendskabet til byen og egnen - så henvend jer blot og få et bundt, eller tag selv nogle foldere de steder, hvor vi har lagt dem i bokse - et par steder i midtbyen og også hos de handlende.

 

Vimpler i hver ende af hovedgaden
Borgerforeningen har tidligere modtaget forslag om, at der i hver ende af hovedgaden skulle opsættes flagstænger i gruppe á 3 med dannebrogsstandere som en velkomst til byen. Det blev ikke til noget. I den nuværende bestyrelse har flere genoptaget ideen, og fra anden side blev man nu præsenteret for den ide, at man kunne jo lade nogle af flagalléens flagstænger i hver en af hovedgaden blive stående permanent og forsyne dem med standere, når de ikke blev brugt som flagallé.

Den ide, som er let og billig at gennemføre, blev straks vedtaget, og kort efter var der dannebrogsvimpler på 2 flagstænger i hver ende af byen.

Det var egentlig tanken, at der skulle være 4 i hver ende, men nu prøver vi først med 2. Vi syntes, det ser fint ud, men vi vil gerne høre, hvad medlemmerne mener

Besked til Alhedens Borgerforening, Frederiks