frederiks alhedens borgerforening

 Vælg i menu:

frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening

- søg på >> 118.dk Frederiks

- læs i   >> Uge-avisen Frederiks

Mangler du noget på siderne
eller har du korrektioner, så er du meget velkommen til at give din mening til kende.
Benyt kontaktformularen.

Bliv medlem (læs mere her)
Udfyld kontaktformularen nederst på siden og skriv din adresse i "Besked" feltet. Tryk 'Send', så får du tilsendt girokort.

Begivenhed til 'Frederiks kalender'
Udfyld kontaktformularen, beskriv aktiviteten og dato/periode sammen med dit navn og telefonnumer i "Besked" feltet. Tryk "Send".

En ny borger i byen?

Lån en stork af Borgerforeningen

frederiks alhedens borgerforening 100 år

Frederiks

Køb jubilæumsbogen - måske til en gave? 

Borgerforeningen har stadig bøger på lager, som kan købes (kun 50 kr):

hos Ole Mølgaard
tlf. 2023 5222
 

Smagsprøve her

Frederiks

 Besked til Borgerforeningen                            Læs seneste nyt fra Borgerforeningen herunder
- brug formularen nederst på siden                        
- eller klik videre i topmenuen

NYT - -  Projekt "Frederiks Byfornyelse" er nu en del af denne hjemmeside. Klik videre i topmenuen

Mangler du noget? Se under menuen "Nye og gl. nyheder"

MØD OP TIL DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING

Se mere her

BORGERMØDE OM XL-GRUNDEN

Den 9. januar kl. 17 vil der i Frederiks Kulturhus blive afholdt borgermøde om lokalplan 493, der omhandler udstykning til nye byggegrunde samt etablering af en dagligvarebutik på grunden, hvor der tidligere var Frederiks Tømmerhandel og senest XL-byg. Området har stået tomt og forladt i 2 år, siden XL lukkede, så det har været manges ønske, at området ville blive udviklet til noget godt for byen. Nu er der lejlighed til at høre mere om projektet. Desuden er lokalplanen er i offentlig høring indtil den 22. januar, hvor man kan indsende sine bemærkninger. 

 

Her kan du læse mere om lokalplanen og finde links til dokumenterne i sagen: 
https://kommune.viborg.dk/Borger/Byggeri,-bolig-og-flytning/Kommune-og-lokalplanlaegning/Lokalplaner/Lokalplanforslag/Lokalplan493_Forslag

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 22. januar 2018. De skal sendes tiplan@viborg.dk

Større rundkørsel i Frederiks?
Tunnel under Viborg-Herning landevejen?

...det var et par af de forslag, som i 2016 blev indleveret med høringssvar til den nye trafikplan for Viborg Kommune. Et år senere er trafikplanen blevet udarbejdet og vedtaget af Teknisk Udvalg, og den forventes vedtaget af Byrådet den 20.12

Ud af de mange forslag for Frederiks-området var der tilsyneladende kun et, der vandt gehør i planen - en tunnel under landevejen. Umiddelbart set er der kun 2 emner i trafikplanen, som er af lokal interesse:

1. Cykelsti fra Grønhøj videreføres i tunnel under Viborgvej og derfra ad Nørregade til Trehusevej.

2.Ved Frederiks Skole vil blive gennemført et kommunalt pilotprojekt for udvikling af indsatser for vaner, adfærd og fysiske ændringer i bestræbelser på at forbedre trafiksikkerhed og tryghed i skolernes nærmoråde

Læs de nævnte 2 dele af trafikplanen her:

Cykelsti, tunnel
Trafiksikkerhed ved skole

Byggemodning på Solvænget er udskudt til 2019

På Teknisk Udvalgs møde den 29.11.2017 blev forvaltningens handleplan til byggemodning 2018-2021 vedtaget. I den tidligere handleplan, som blev vedtaget i januar i år, var det, takket være en henvendelse fra Frederiks, lykkedes at få byggemodning af 11 grunde i Frederiks i 2018 med i handleplanen. I den nye handleplan er der nu planlagt byggemodning af 14 grunde - men først i 2019!

Om det bliver i 2018 eller 2019 kan måske syntes lidt ligegyldigt, når der faktisk er 6 ledige grunde. Men sagen er, at disse grunde måske ikke er så attraktive, fordi de fleste ligger ud til den lange lige del af Solvænget. Trafkken her kan være et problem for nogle nybyggere, selv om Solvænget jo ikke ligefrem er en landevej! Hvis man plantede et hegn af træer ud til vejen, som på den gamle del af Solvænget fra XL og opefter, ville de måske blive mere attraktive.

Nogle har nævnt, at besværet med at sælge de 6 grunde kunne bunde i, at der var tvungen tilslutning til fjernevarme. Det er der sådan set også, men det er tilfældet for alle grundene og er ikke specielt for disse 6. Men hvis man installerer såkaldt grøn energi, f.eks. jordvarme, så behøver man ikke at skulle tilslutte fjernvarme. Det har de øvrige benyttet sig af, og det kan også gøres for de resterende 6.

 

PROJEKT "OMRÅDEFORNYELSE I FREDERIKS" STARTER i 2018!

 

Som forventet, blev dette besluttet i Teknisk Udvalgs møde den 29.11.

EN MÆRKEDAG FOR BYEN, meget glædeligt og spændende. Nu skal de mange forslag fra borgermødet og de efterfølgende gruppearbejder omsættes til konkrete planer. Og når staten melder ud om medfinanciering fra 2018, vil der blive udarbejdet et budget for projektet.

Bestyrelsen for Alhedens Borgerforening vil meget gerne have medlemmernes mailadresser, så det er muligt at sende nyheder og meddelelser ud til medlemmerne. Det vil give en langt bedre kommunikation.
 
Send en mail med navn(e) og adresse til:

Ny Frederiks-folder

Borgerforeningen har ladet udarbejde en ny 3- fløjet folder for og om Frederiks. Folderen vil blive uddelt fra foreningens bod på Snapstinget den 24. juni og vil også ligge ved de handlende samt bibliotek, læge, tandlæge m.v. 

..klik på billedet                  ...eller se folderen her

HVAD SKER DER I FREDERIKS?       Se, hvad der vises på INFO-skærm i Dagli'Brugsen:

Besked til Alhedens Borgerforening, Frederiks