frederiks alhedens borgerforening

 Vælg i menu:

frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening frederiks alhedens borgerforening

- søg på >> 118.dk Frederiks

- læs i   >> Uge-avisen Frederiks

Mangler du noget på siderne
eller har du korrektioner, så er du meget velkommen til at give din mening til kende.
Benyt kontaktformularen.

Bliv medlem (læs mere her)
Udfyld kontaktformularen nederst på siden og skriv din adresse i "Besked" feltet. Tryk 'Send', så får du tilsendt girokort.

Begivenhed til 'Frederiks kalender'
Udfyld kontaktformularen, beskriv aktiviteten og dato/periode sammen med dit navn og telefonnumer i "Besked" feltet. Tryk "Send".

En ny borger i byen?

Lån en stork af Borgerforeningen

frederiks alhedens borgerforening 100 år

Frederiks

Køb jubilæumsbogen - måske til en gave? 

Borgerforeningen har stadig bøger på lager, som kan købes (kun 50 kr):

hos Ole Mølgaard
tlf. 2023 5222
 

Smagsprøve her

Frederiks

 Besked til Borgerforeningen                            Læs seneste nyt fra Borgerforeningen herunder
- brug formularen nederst på siden                        
- eller klik videre i topmenuen

 

 

 

HUSK JULEMARKEDET 

Lørdag 17. november

se mere her
 

Vil du være udstiller/sælger og have en bod på julemarkedet?

Klik på 'Information til udstillere' herunder

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2018-2033
Viborg Kommune har i marts 2018 udgivet Befolkningsprognose 2018-2033, der fremskriver befolkningstallet på baggrund af aktuelle data, forventede antal fødsler og dødsfald samt til- og fraflyttere. Udviklingen i boliger indgår også i beregningen.

FREDERIKS VÆKSTER 4,9%
Frederiks havde en svag tilbagegang i befolkning fra 2008 til 2015, hvor det faktiske tal faldt fra 1857 til 1797 beboere. Siden da har der været et betydelig tilvækst på 88 beboere til de 1885, som er tallet for 2018, svarende til en øgning på 4,9%.

15 PERSONER FLERE HVERT ÅR
Prognosen frem til 2033 forudser en årlig tilvækst på 0,5-1%, hvilket svarer til cirka 15 personer. I alt en stigning på 212 beboere til et befolkningstal på 2091. Det giver en samlet øgning på 11.25% over de 15 år.  

Som eneste undtagelse fra dette mønster regner man med en tilvækst på hele 31 personer i 2019, så nu er det på tide at planlægge familieforøgelsen og tage bestik at de nye grunde, som også planlægges udstykket på Solvænget i 2019!
 

NB. For en ukyndig iagttager virker det overraskende, nærmest påfaldende, at man i 2017-32 kun forventer tilbagegang i 2 af Viborgs mindre oplandsbyer - når der faktisk i 2012-17 var befolkningstilbagegang i hele 13 af kommunens mindre byer! At 5 års tilbagegang i disse små byer pludselig vil blive vendt til fremgang for næsten alle kan virke meget optimistisk, især i betragtning af kommunens voldsomme prioritering af Viborg by – men det kan måske bruges af Viborgs politikere og forvaltning som et hold-kæft bolsje til landsbyerne.

https://kommune.viborg.dk/acadre/Dagsorden/Files_1562_7508506/7508506-11-04-2018 - Bilag 28.01 Befolkningsprognose for Viborg Kommune 2018-2033.pdf

Vellykket Sct. Hans i Anlægget - og i tørvejr

Se billeder fra aftenen HER

Læs Pia Viller Arendts båltale HER

NY LOKALPLAN FOR XL-GRUNDEN
UPDATE: 
Det reviderede forslag til lokalplan er nu i offentlig høring. Sidste frist for indsendelse af kommentarer er 15. august 2018. Alle dokumenter og oplysninger kan ses her: https://kommune.viborg.dk/…/Lok…/Lokalplan493_370_T1_Forslag

-----------

På Teknisk Udvalgs møde den 30. maj blev et nyt forslag til lokalplan vedtaget. Forslaget vil komme i offentlig høring i juni.

Det oprindelige forslag om etablering af et nyt boligområde samt udlægning af området i og omkring XL-bygningen til erhverv ser ud til at være uændret.

En væsentlig ændring er, at der nu kun etablering INDkørsel til forretningen fra S-svinget på Solvænget, mens UDkørsel nu skal ske fra bagsiden som hidtil.

En anden ændring er, at i stedet for at udvide rammen for erhvervsareal i Frederiks til 7.500 m2, vil man ’flytte’ 1.500 m2 fra området ved den tidligere Spar-butik til den nye Solvænget område, hvilket efterlader 1.000 m2 erhvervsareal ved Havrevænget.

En tredje ændring, som sikkert vil glæde de mange, som har gjort indsigelse, idet Brosonvej nu ikke længere vil indgå som trafikvej til det nye boligområde. Ind- og udkørsel hertil vil kun ske til Solvænget.

Alle høringssvar, forvaltningens overvejelser samt politikernes afgørelse kan læses her: https://kommune.viborg.dk/…/Te…/2018/5/30052018201805300830…

Frederiks var med på Viborg Snapsting igen i år

Men denne gang var der ikke smagsprøver eller videoklip, det var mere et spørgsmål om, at være til stede og vise flaget - samt uddele vores folder ledsaget af opfordringer til at kigge nærmere på Frederiks som et godt og billigt boligområde. 

Se billederne under 'Billeder' i top-menu.

Åbn billedet på ny side

 

STATENS TILSKUD TIL BYFORNYELSE ER NÆSTEN FJERNET

Vi er glade for, at Frederiks’ projekt for byfornyelse blev godkendt af kommunens politikere sidste år. Det er derfor meget ærgerligt for Frederiks, at netop samtidig bliver det statslige tilskud beskåret. Budgettet for en byfornyelse har for de senere projekter været på 8,4 – 9 mio. kroner, hvoraf staten har betalt 1/3 og Viborg Kommune resten – altså 5,6 – 6 mio. kroner.

 

Selv om Viborg Kommune har afsat store millionbeløb til Viborg Baneby, så må vi håbe og også forvente, at et tilsvarende beløb, og måske lidt mere for at dække af for det mindre beløb fra staten, kan afsættes til et Frederiks projekt. Med ½ mio. fra staten oveni, kan der vel stadig laves et fornuftigt projekt, som kan give byen et tiltrængt løft.

 

Flere detaljer om Frederiks’ projekt og hvilke projekter og budgetter, der tidligere er blevet gennemført, kan ses i dette nummer af medlemsbladet på side 10-11:

 

https://issuu.com/abchris/docs/borgernyt_2018-1

Fra generalforsamlingen den 27. marts 2018 - referat, regnskab, beretning >> KLIK

Vil du hjælpe Borgerforeningen

med at hjælpe by og borgere?

Borgerforeningens bestyrelse bruger al den tid, de formår, til at udføre de forskellige gøremål. Heldigvis får de god og frivillig hjælp til mange af de løbende opgaver, og det er også helt nødvendigt, for uden den hjælp kan opgaverne bare ikke nå at blive gjort af de få personer i bestyrelsen. 

Jo flere vi er, desto færre og lettere bliver opgaverne for hver enkelt, så vi vil meget gerne have, at der er flere, som vil give en hånd med, når det trænges. Det er også hyggeligt og befordrende for sammenholdet i byen.

Nu kan også DU let og elektronisk give tilsagn om at hjælpe med småt og stort i Alhedens Borgerforening - alt efter tid og lyst. Klik på linket her og få præsenteret en afkrydsningsliste. Kig listen igennem og sæt dit X ved den eller de små opgaver, som du vil hjælpe med. 

< < <  Nyt    ....find bolig i Frederiks

Borgerforeningen får af og til henvendelser fra personer, som efterspørger bolig i Frederiks. Nu har vi mulighed for at give dem en ordentlig henvisning. 

Og til alle andre: Henvis til denne side, hvis I får spørgsmål om boliger i Frederiks

(PS. giv os besked, hvis der er mangler eller der findes fejl)

Frederiks mangler arealer

til erhverv

Borgerforeningen og Handels- og Erhvervs- foreningen er gået sammen om en skrivelse til Viborg Kommunes Teknisk Udvalg, hvor man gør opmærksom på, at de sidste arealer til erhverv i Frederiks nu er bebygget, og der findes ikke et eneste stykke jord i området, som er udlagt til erhvervsformål.

Det er naturligvis ikke holdbart, især da Frederiks er et udviklingsområde, hvor vi meget gerne ser, at flere erhverv etablerer sig, og at der også er mulighed for at nuværende virksomheder kan finde plads til udvidelser.

De to foreninger er ikke overbevist om, at Viborg Kommune har fokus på det problem, så med skrivelsen vil man gøre opmærksom på situationen og håber, at udvalg og forvaltning snarest muligt vil iværksætte udstykning af arealer til erhvervsbyggeri i Frederiks.

Skrivelsen kan ses her

Udvidelsen af Lyngsøparken på vej

På byrådets møde den 2. marts 2018 blev det godkent at købe 0,6 hektar jord af gårdejer Bent Johansen for 110.000 kr. til etablering skov som erstatning for det stykke fredsskov, der bliver inddraget til udvidelsen af Sol O Mio.

Selv om 6000 m2 ny skov ikke fylder meget, så er det i hvert fald godt, at det kommer som tillæg til Lyngsøparken og ikke i Undalslund ved Viborg, som man havde tænkt sig! På udklip herunder kan man se, hvor det nye stykke skov kommer.

Både i Frederiks' eget visionsoplæg fra 2008 og i kommunens egen plan er der forudset en noget større udvidelse af parken.

Det havde været skønt, hvis kommunen havde været storsindet nok til nu, da lejligheden bød sig, at købe hele området syd for den nuværende park og plante skov i det planlagte område og måske så græs i de planlagte boligområder (B), indtil byudviklingen kunne nå hertil.

Pjat, det var jo naturligvis alt for meget at forvente.

Større rundkørsel i Frederiks?
Tunnel under Viborg-Herning landevejen?

...det var et par af de forslag, som i 2016 blev indleveret med høringssvar til den nye trafikplan for Viborg Kommune. Et år senere er trafikplanen blevet udarbejdet og vedtaget af Teknisk Udvalg, og den forventes vedtaget af Byrådet den 20.12

Ud af de mange forslag for Frederiks-området var der tilsyneladende kun et, der vandt gehør i planen - en tunnel under landevejen. Umiddelbart set er der kun 2 emner i trafikplanen, som er af lokal interesse:

1. Cykelsti fra Grønhøj videreføres i tunnel under Viborgvej og derfra ad Nørregade til Trehusevej.

2.Ved Frederiks Skole vil blive gennemført et kommunalt pilotprojekt for udvikling af indsatser for vaner, adfærd og fysiske ændringer i bestræbelser på at forbedre trafiksikkerhed og tryghed i skolernes nærmoråde

Læs de nævnte 2 dele af trafikplanen her:

Cykelsti, tunnel
Trafiksikkerhed ved skole

Ny Frederiks-folder

Borgerforeningen har ladet udarbejde en ny 3- fløjet folder for og om Frederiks. Folderen vil blive uddelt fra foreningens bod på Snapstinget den 24. juni og vil også ligge ved de handlende samt bibliotek, læge, tandlæge m.v. 

..klik på billedet                  ...eller se folderen her

HVAD SKER DER I FREDERIKS?       Se, hvad der vises på INFO-skærm i Dagli'Brugsen:

Besked til Alhedens Borgerforening, Frederiks