frederiks alhedens borgerforening

FREDERIKS PORTAL er oprettet og drives af Alhedens Borgerforening.
Vi stiller den til rådighed for alle interesserede og håber, at borgerne vil bruge den til fællesskabets bedste.

Besked til Borgerforeningen?  
- brug formularen nederst på siden 

En ny borger i byen?

Lån en stork af Borgerforeningen

frederiks alhedens borgerforening 100 år

Frederiks

Køb jubilæumsbogen - måske til en gave? 

Borgerforeningen har stadig bøger på lager, som kan købes (kun 50 kr):

hos Ulla Brendstrup
tlf. 2036 1857
 

Smagsprøve her

Mangler du en nyhed - så er den måske blevet gammel..
..find den 
i topmenu "Nye og gl.nyheder"

Generalforsamling 2022
15. marts blev Borgerforeningens ordinære generalforsamling afholdt på Dagcentret. Der deltog omkring 30 medlemmer.
      Selv om der var gjort en del ’reklame’ for generalforsamlingen, og den naturligvis var annonceret i Uge-avisen, som vedtægterne foreskriver, så vi må erkende, at det ikke er det store tilløbsstykke.

Stor tilfredshed blandt medlemmerne
Under Ole Mølgaards kyndige ledelse blev generalforsamlingen afviklet på bedste måde. Både den tidligere og nuværende formand aflagde beretning for den periode, hvor de havde fungeret i stillingen.
     Selv om perioden havde været præget af restriktioner pga Corona, så gav beretningerne det klare indtryk, at foreningen absolut ikke havde ligget stille af den grund, og begge beretninger blev godkendt med applaus.
      Fra flere sider blev der udtrykt ros og tilfredshed med bestyrelsens arbejde i den svære overgangsperiode.

Bestyrelsen på plads
Af de 3 bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, var de 2 heldigvis villige til genvalg, hvilket straks blev honoreret med klapsalver. Til den ledige post i bestyrelsen var suppleant Thilde Sørensen villig til at indtræde, og også det tilsagn blev modtaget med klapsalver.
     Derefter manglede blot valg af 2 suppleanter. Umiddelbart var der ingen kandidater, men efter en kaffepause var Knud Gaarn-Larsen og Arne Christensen i fællesskab blevet enige om, at de nok kunne påtage sig de to poster, og dermed var alle valg fuldendt. Alle navne kan ses på side 2 her i bladet.

En stærk økonomi
Af regnskabet, som blev fremlagt af kassereren, Kai Hesselberg,  fremgik det, at foreningen har en sund økonomi med en solid kassebeholdning, og det blev naturligvis godkendt uden bemærkninger.

Nye projekter?
Den gode økonomi giver mod på nye projekter for byen, og formanden kunne fortælle, at man har tanker om at etablere ’et eller andet’, der især har de unges interesse. Foreningen håber at kunne samle en gruppe af unge, som kan være med til at rådgive bestyrelsen. Det bliver spændende at se, hvilke forslag og ønsker, der kan komme. Man er opmærksom på, at AIF er ved at barsle med en multibane, så tankerne går naturligvis ikke i den retning.

32.000 kr. doneret af FROST96
Efter generalforsamlingen fik Inga Bräuner ordet. Som det tidligere er blevet omtalt her i bladet, har Frederiks Revy og Show Teater (FROST96) valgt at stoppe aktiviteterne og nedlægge foreningen.
     Af foreningens vedtægter fremgår det, at ved opløsning af foreningen skal en eventuel kassebeholdning gå til almennyttigt formål i Frederiks.
     Valget var faldet på Alhedens Borgerforening, og Inga Bräuner kunne på foreningens vegne overdrage et beløb på 32.000 kr. til Borgerforeningen. Dertil kommer, at foreningen tidligere har fået overdraget en del lydudstyr. Vi siger tusind tak for den flotte donation.

Områdefornyelsen
- begyndte den 20. maj 2021 i Kartoffelpigen-anlægget 

- 26. juli startede arbejdet på Brugsen-siden
- 15. oktober blev Hjertestien indviet
- 5. november blev anlæggene i midtbyen
 indviet

Se billedserie med hele processen her     

 

Besked til Alhedens Borgerforening, Frederiks