frederiks alhedens borgerforening

FREDERIKS PORTAL er oprettet og drives af Alhedens Borgerforening.
Vi stiller den til rådighed for alle interesserede og håber, at borgerne vil bruge den til fællesskabets bedste.

Mangler du en nyhed - så er den måske blevet gammel..
..find den 
i topmenu "Nye og gl.nyheder"

GENERALFORSAMLING

Borgerforeningens ordinære generalforsamling er fastlagt til den
23. marts 2023 kl.19 på Frederiks Dagcenter

Opførelsen af Borgerforeningens nye skur til opbevaring af trailer med flagstænger og flag blev startet den 1. august, hvor 4 raske unge lærlinge fra Mercantec mødte på byggepladsen klar til at tage fat. 

4 uger senere, den 26. august kunne de melde færdigt arbejde, alt under kyndig ledelse af Søren Olsen, som er læringsinstruktør og den person, som vi fra Borgerforeningen aftalte med.

Bortset fra nogle kasser Cola til ungersvendene, blev arbejdet udført gratis, og det er en meget stor hjælp for os, som vi naturligvis har sagt tusind tak til Mercantec for. Udgifter til materialer blev på i alt (ca. 53.000 kr.), hvoraf det meste er dækket af de donationer, som foreningen i år har modtaget fra Frost96 og Lions.

Info-stander i drift

Efter flere forhindringer undervejs lykkedes det endelig den 20. maj at etablere infostanderen på sin plads og sætte den i drift. Dejligt, at dette langvarige projekt nu blev ført til en god afslutning. 

Borgerforeningen håber nu, at byens foreninger og aktører for forskellige begivenheder vil sørge for at give meddelelse om disse, så infostanderen kan blive den effektive meddeler til byens befolkning, som det har været hensigten..

Indtil en anden melder sig (...vi hører gerne, hvis en vil påtage sig jobbet) så skal sådanne meddelelser gives til redaktøren af medlemsblad og hjemmeside - se kontaktinfo under menupunkt 'Borgerforeningen' øverst.

 

Vores informationsfolder er nu udkommet i en opdateret udgave.

Som sidst har vi også denne gang leveret et antal til mange ejendomsmæglere i Viborg og også til et par i Karup og Kjellerup i håb om, at det vil hjælpe dem til at huske Frederiks, når de vejleder deres købskunder.
Om det hjælper ved vi ikke, men hvis vi ikke prøver, så hjælper det i hvert fald ikke.

Vi har købt rigeligt, så hvis nogle i byen kan finde brug for dem til at fremme kendskabet til byen og egnen - så henvend jer blot og få et bundt, eller tag selv nogle foldere de steder, hvor vi har lagt dem i bokse - et par steder i midtbyen og også hos de handlende.

 

Vimpler i hver ende af hovedgaden
Borgerforeningen har tidligere modtaget forslag om, at der i hver ende af hovedgaden skulle opsættes flagstænger i gruppe á 3 med dannebrogsstandere som en velkomst til byen. Det blev ikke til noget. I den nuværende bestyrelse har flere genoptaget ideen, og fra anden side blev man nu præsenteret for den ide, at man kunne jo lade nogle af flagalléens flagstænger i hver en af hovedgaden blive stående permanent og forsyne dem med standere, når de ikke blev brugt som flagallé.

Den ide, som er let og billig at gennemføre, blev straks vedtaget, og kort efter var der dannebrogsvimpler på 2 flagstænger i hver ende af byen.

Det var egentlig tanken, at der skulle være 4 i hver ende, men nu prøver vi først med 2. Vi syntes, det ser fint ud, men vi vil gerne høre, hvad medlemmerne mener

Dejlig Sct. Hans i Anlægget

En fantastisk dejlig aften i Anlægget. Vi var næsten 350 deltagere og der blev solgt flere end 400 ristede frankfurtere og sikkert lige så mange fadøl. En god tale til eftertanke af borgmester Ulrik Wilbek. En helt igennem vellykket aften.

Der er flere billeder under menupunkt: "Billeder"

Generalforsamling 2022
15. marts blev Borgerforeningens ordinære generalforsamling afholdt på Dagcentret. Der deltog omkring 30 medlemmer.
      Selv om der var gjort en del ’reklame’ for generalforsamlingen, og den naturligvis var annonceret i Uge-avisen, som vedtægterne foreskriver, så vi må erkende, at det ikke er det store tilløbsstykke.

Stor tilfredshed blandt medlemmerne
Under Ole Mølgaards kyndige ledelse blev generalforsamlingen afviklet på bedste måde. Både den tidligere og nuværende formand aflagde beretning for den periode, hvor de havde fungeret i stillingen.
     Selv om perioden havde været præget af restriktioner pga Corona, så gav beretningerne det klare indtryk, at foreningen absolut ikke havde ligget stille af den grund, og begge beretninger blev godkendt med applaus.
      Fra flere sider blev der udtrykt ros og tilfredshed med bestyrelsens arbejde i den svære overgangsperiode.

Bestyrelsen på plads
Af de 3 bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, var de 2 heldigvis villige til genvalg, hvilket straks blev honoreret med klapsalver. Til den ledige post i bestyrelsen var suppleant Thilde Sørensen villig til at indtræde, og også det tilsagn blev modtaget med klapsalver.
     Derefter manglede blot valg af 2 suppleanter. Umiddelbart var der ingen kandidater, men efter en kaffepause var Knud Gaarn-Larsen og Arne Christensen i fællesskab blevet enige om, at de nok kunne påtage sig de to poster, og dermed var alle valg fuldendt. Alle navne kan ses på side 2 her i bladet.

En stærk økonomi
Af regnskabet, som blev fremlagt af kassereren, Kai Hesselberg,  fremgik det, at foreningen har en sund økonomi med en solid kassebeholdning, og det blev naturligvis godkendt uden bemærkninger.

Nye projekter?
Den gode økonomi giver mod på nye projekter for byen, og formanden kunne fortælle, at man har tanker om at etablere ’et eller andet’, der især har de unges interesse. Foreningen håber at kunne samle en gruppe af unge, som kan være med til at rådgive bestyrelsen. Det bliver spændende at se, hvilke forslag og ønsker, der kan komme. Man er opmærksom på, at AIF er ved at barsle med en multibane, så tankerne går naturligvis ikke i den retning.

32.000 kr. doneret af FROST96
Efter generalforsamlingen fik Inga Bräuner ordet. Som det tidligere er blevet omtalt her i bladet, har Frederiks Revy og Show Teater (FROST96) valgt at stoppe aktiviteterne og nedlægge foreningen.
     Af foreningens vedtægter fremgår det, at ved opløsning af foreningen skal en eventuel kassebeholdning gå til almennyttigt formål i Frederiks.
     Valget var faldet på Alhedens Borgerforening, og Inga Bräuner kunne på foreningens vegne overdrage et beløb på 32.000 kr. til Borgerforeningen. Dertil kommer, at foreningen tidligere har fået overdraget en del lydudstyr. Vi siger tusind tak for den flotte donation.

Besked til Alhedens Borgerforening, Frederiks