frederiks alhedens borgerforening

Om Frederiks

 
Frederiks er den næststørste by i Karup-området med omkring 1.800 indbyggere. Byen har et rigt foreningsliv, gode handelsmuligheder og mange muligheder for et aktivt fritidsliv med to idrætshaller og en svømmehal, en skole med overbygning, kirke og flere institutioner.
 
Historisk
Frederiks ligger lige mellem de to kolonibyer Havredal og Grønhøj, og fra 1766, hvor kirken blev indviet og til 1906 var de eneste bygninger på stedet kirken og præstegården. Kirken havde fået navnet Frederikskirken efter Frederik den V, der lod kirken bygge. Da jernbanen mellem Herning og Viborg blev anlagt i 1906 udviklede byen Frederiks sig omkring banen, hvor der først kom en station, et hotel og et savværk. Siden har byen løbende udviklet sig, og selv om jernbanen blev nedlagt i 1972, er der dagen igennem mindst timedrift med bus mellem Herning og Viborg.
 
På det gamle banelegeme er der i dag indrettet en kombineret gang- og cykelsti, der mellem Frederiks og Skelhøje er belyst og bruges som skolesti, mens den øvrige del både bruges rekreativt og som forbindelse mellem hjem og arbejde samt af et stigende antal cykelturister, der på den lukkede sti kan færdes gennem landskabet uden at generes af anden trafik.
 
Fritid
I Alhedehallerne findes der to store idrætshaller, en svømmehal og et kulturhus med tilhørende overnatningsmuligheder samt et cafeteria og klublokaler. Hallerne anvendes primært af områdets to største idrætsforeninger Alhedens Idræts Forening (AIF), og Skelhøje Frederiks KFUM (SKF KFUM). Omkring hallerne er der et antal hånd- og fodboldbaner, og i 2015 er der anlagt en kunstgræsbane. Fodboldstadion er beliggende på Parkalle.
 
Gennem mere end 25 år har AIF arrangeret Alhedemarkedet med et meget stort kræmmermarked. Et marked, der var kendt viden om og har trukket mennesker fra et stort opland til et par hektiske markedsdage. Udviklingen har over årene reduceret markedet, og det er nu helt afløst af flere sportbegivenheder, bl.a. Tour de Alheden og Alhedeløbet samt en Alhedefest i august.
 
I Frederiks er der en ret stor FDF kreds, der året gennem har en masse spejderaktiviteter.
 
Der findes 2 grønne anlæg til borgernes fri benyttelse:

- Et lystanlæg "Anlægget" på Parkalle, som ejes og forvaltes af Borgerforeningen. Der er stianlæg, petanquebaner, legeplads, en pavillon med overdækket terrasse, 2 sheltere og overalt borde og bænke.

- I sydbyen findes "Lyngsøparken", som er et næsten 10 hektar stort kommunalt ejet område med 2 græsarealer omkranset af varieret beplantning. Desuden er der anlagt en jordhøj til brug som kælkebakke.

Syd for Frederiks ved Ulvedal Plantage har Karup Orienteringsklub et klubhus, der ivrigt bruges som udgangspunkt for orienteringsløb i den store plantage.
 
Handel og håndværk
Der er en dagligvarerforretning, en kro, en bager, en blomsterforretning, en maskinforretning, to benzintanke, flere autoværksteder med autohandel, fitness, solcenter, 2 pizzaria, flere frisører, adskillige selvstændige håndværkere, herunder smed, cykelsmed, VVS, tømrer, snedker, murer samt taxa og flere andre tilbud. Handelsstandsforeningen er aktiv og står for flere arrangementer i løbet af året, hvor specielt fastelavnsfesten i februar og ”Open by Night” arrangementet, der normalt gennemføres den sidste torsdag i skolernes sommerferie, trækker mange mennesker.
 
Service
I byen findes lægehus, tandklinik, håndkøbsapotek, postekspedition og bibliotek
 
Klik videre i menu på forsiden til
 
 

Mindesten på Frederiks kirkegård over hedens opdyrkere

frederiks alhedens borgerforening