Kalender til reservation af pladsen på byskiltene

Alle foreninger og offentlige foretagener i øvrigt kan reservere plads på byens 2 skilte. 

1. Må ikke anvendes til kommerciel reklame
2. Må ikke anvendes til opråb eller politiske kampagner
3. Alle opslag skal være sobre og må ikke være stødende for offentligheden
4. Hvis man er det mindste i tvivl om, at man er berettiget til at benytte skiltene eller om opslagets indhold er i orden, så kontakt forinden formanden for Borgerforeningen
5. Borgerforeningen vil straks fjerne uberettigede opslag
6. Borgerforeningens beslutninger vedrørende brug af skiltepladserne er ikke til diskussion og kan ikke omgøres af andre.

7. Reservationer kan kun gøres for et tidsrum på maksimalt 14 dage
8. Skriv altid en kontaktperson med telefonnummer på reservationen.
9. Det er absolut forbudt at slette eller ændre andres reservation. Hvis man har ønske om at reservere et allerede reserveret tidsrum, må de involverede parter selv sørge for at koordinere.
10. Brugere opsætter selv plakater og husk også at tage dem af, når perioden er udløbet.

 

Under overholdelse af ovennævnte foretager man selv en reservation på kalenderen.

KLIK HER og gå til kalender