Pakhuset på Jernbanegade
Pakhuset fra 1906 var slidt af de mange års brug, og da det siden banens nedlæggelse i 1977 var blevet anvendt til kommunalt redskabs- og oplagsrum, stadig uden nogen form for vedligeholdelse, var det efterhånden tjenligt til nedrivning. Borgerforeningen syntes imidlertid, at bygningen var vigtig som kulturbærer for byen, hvor der ikke i forvejen er mange bevaringsværdige bygninger.

Det lykkedes gennem kontingent, fonde mv. at tilvejebringe de nødvendige 50.000 kr. og købe byg-ningen af Viborg Kommune. Selve stationsbygningen er heldigvis også bevaret og pænt vedligeholdt, nu som privatbolig, og tilsammen er de 2 bygninger en erindring om, at Frederiks er opstået på den bare hede alene på grund af jernbanens etablering.

Det lykkedes efterfølgende foreningen gennem fonde og sponsorer at skaffe midler samt at mobilisere mange timers frivillig og ulønnet arbejdskraft til at gennemføre en omfattende udvendig renovering. Denne renovering er udført med omhu og veneration og har bragt huset tilbage til dets oprindelige udseende, så det nu fremstår som et smukt minde om en svunden æra.

Den udvendige renovering af det gamle pakhus i Frederiks blev afsluttet i 2014.

Indvendig renovering
I efteråret 2015 blev der oprettet en projektgruppe på 4 personer, der skulle forestå den indvendige renovering af pakhuset, som startede med, at huset blev strippet fra jord til tag og alt blev fornyet, ligesom huset blev godt isolereret, både under gulv og i vægge. Nye rør og elinstallationer er etableret, og der er blevet installeret opvarmning med brug af luft-luft varmepumpe.

Langt det meste af projektets finansiering er tilvejebragt ved tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden (LOA) og Lokale Aktionsgrupper (LAG) og Borgerforeningen har foreløbig selv lagt 25.000 kr i projektet.

Indvielsen foregik 4. marts 2017, hvor Borgerforeningen indbød byens borgere til *Åbent Pakhus*, så alle interesserede ved selvsyn kunne se, hvordan huset var komme til at se ud.

Anvendelsen
Borgerforeningen stiller huset til rådighed for alle byens borgere, og opfordrer alle og enhver til at komme med ønsker og gode ideer, som kan supplere de tanker, som allerede er gjort for brugen af huset: Møderum for bestyrelser og lignende forsamlinger med et begrænset antal deltagere, f.eks. frimærkesamlere, strikke- og malerklubber, kortklubber, skak mv. Desuden forskellige udstillinger og også computerspillere/gaming er nogle af de allerede foreslåede emner. Huset har en meget central placering midt i byen, og der er sikkert aktiviteter, som netop mangler et passende samlingssted.

Desuden har frivillige forsøgt at oprette et mini-museum om Alhedebanen eller ’konebanen’ som den blev kaldt, og som huset jo var en del af.

Pakhuset holdes åbent for turister og andre i perioden 1. maj til 1. september.