Borgerforeningen medlemmer opfordres til at indsende nyheder, der kan blive vist på denne side

Benyt kontaktformularen på forsiden

2023

Den 19. november blev juletræet tændt. Det blev en stor succes. Efter en kort velkomst var der fællessang, hvor 3 børnevenlige julesange blev sunget. De 3 vindere af børnekonkurrencen blev udtrukket, og vinderen - Isabella Bräuner Laier - tændte juletræet. Derefter var der æbleskiver og gløgg/saft, som FDF’erne serverede med stor øvelse, så selv om der var en lang kø, så gik det hurtigt fremad. Mange hyggede sig med den varme drik i det råkolde vejr, hvor temperaturen alligevel ikke var langt nok nede til, at det kunne blive til sne.

Se billederne 

Generalforsamling 2023
Medlemmerne må have været helt trygge ved, at årets generalforsamling den 23. marts ville foregå uden de store forandringer og uden alvorlige emner, der skulle tages stilling til, for der var kun 23 deltagere i alt, da mødet gik i gang.

Det var selvfølgelig en smule skuffende, for vi havde både i ugeavis, i Facebook-gruppen og på info-standeren gjort en del reklame for generalforsamlingen. Medlemsdemokratiet er naturligvis ikke i fare, men det ville være rart at høre medlemmerne meninger og muligvis forslag til, hvordan foreningen skal drives.

Formanden gav en omfattende beretning om det foregående år, hvor der har været mange og positive tiltag og begivenheder. Du kan læse beretningen HER 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskab, hvor omsætningen i år har været ekstraordinær stor. Det skyldes donationer fra Frost96, Lions Club og Nordlys samt tilskud fra Viborg Kommune. Disse beløb er gået til opførelse af et flagdepot samt til etablering af info-stander. Foreningen har en stærk og sund økonomi, så uden at skele til den galoperende inflation forbliver kontingent uændret.

Et væsentligt punkt på dagsordenen var en omfattende opdatering af foreningens vedtægter. Det er jo ellers en alvorlig sag, som kræver 2/3 af deltagernes bekræftelse, men det var netop en opdatering, hvor en del uaktuelle formuleringer og unøjagtigheder blev ført ájour med dagens situation. Så selv om der var mange ændringer, så var der kun få bemærkninger, og alle ændringer blev vedtaget af forsamlingen i enighed.

Også valg til bestyrelsen, suppleanter og revisorer blev gennemført i fuld enighed. Victor Jonsson havde bedt om at måtte afgå fra bestyrelsen uden for turnus, så suppleant Knud Gaarn-Larsen indgår i stedet. Bestyrelsen foreslog Jens Peter Jensen som ny suppleant, hvilket blev vedtaget. Alle øvrige valg var genvalg uden modkandidater.

Vi ved jo, hvor svært det efterhånden er blevet at få medlemmer til at opstille til valg, så det er rigtig glædeligt, at det lykkedes uden problemer og med de mange genvalg. Det viser at foreningen er i god gænge og med en arbejdsduelig bestyrelse.

2022

2021

Områdefornyelsen
- begyndte den 20. maj 2021 i Kartoffelpigen-anlægget 

- 26. juli startede arbejdet på Brugsen-siden
- 15. oktober blev Hjertestien indviet
- 5. november blev anlæggene i midtbyen
 indviet

Se billedserie med hele processen her     

 

Ny bestyrelse valgt 

På den ekstraordinære generalforsamling den 25. oktober 2021

Forud for generalforsamlingen var beboerne i Frederiks gjort grundigt opmærksom på den meget uheldige situation, som Borgerforeningen nu var hensat i med hele bestyrelsens afgang i utide, idet flyers fra både bestyrelsen og en borgergruppe indtrængende opfordrede til at give foreningen en hjælpende hånd ved at melde sig til en periode i bestyrelsen.
        Der var heldigvis mange fremmødte til generalforsamlingen, men desværre ikke så mange, der meldte sig til at tage en tørn i bestyrelsen.
        Med det lykkedes heldigvis, og det var især glædeligt, at 2 fra den tidligere bestyrelse var villige til at genindtræde i den nye bestyrelse samt, at et yngre ægtepar også meldte sig tillige med 2 af egnens ældre beboere.
Dermed kom der en rigtig god fornyelse til borgerforeningens bestyrelse, og med de 2 medlemmer af den tidligere bestyrelse, er der også sikret en passende erfaring og kontinuitet i arbejdet.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig. Navne og poster kan ses her på hjemmesiden under menupunkt: "Borgerforeningen".

Den 1. juni gik kommunen i gang med at byggemodne de sidste 8 grunde i udstykningen Solvænget IV

Det er de 8 grunde indrammet med blå linje

5. maj 2021 blev de 24 blomsterkrukker beplantet og sat ud på pladserne i hovedgaden.

Få varmen, vær sammen på afstand 

Nu er alle 6 træningsstationer på Hjertestien klar til brug, så det er bare med at komme i gang.        

< <  Klik på linket Hjertestien i venstre menu og se mere.

2020

PLANEN ER KLAR - ARBEJDET KAN BEGYNDE!

Iflg. budget og tidsplan skulle de trafikale foranstaltninger ved skolen og ved Johs. Jensensvej være sat i gang i 2020. Det nåede man ikke, men nu er detailplanerne færdige fra arkitektfirmaet, så vi forventer, at der vil ske en masse i det kommende forår for de nævnte områder - men også for den største del af projektet, som skal ske i centrum af byen. 

Her kan du se STATUS med oversigtsplaner

og hvis man er interesseret i de meget detaljerede arkitetktplaner for bymidten, kan man se dem her.  (du bliver nødt til at downloade pdf filen, hvis du skal se detaljer).

 

UPDATE 7/9:      Det lykkedes - næsten!
Bedømmelsesudvalget var på besøg i Frederiks lørdag den 5/9, og Borgerforeningen havde sat alle sejl til for at overbevise udvalget om, at denne gang skulle det være Frederiks som vinder. Bestyrelsen og rigtig mange frivillige hjælpere var med til at gøre dagen festlig med servering af sandwich og drikkevarer både på pladsen ved Anlægget og på plænen foran Pakhuset, og der var iværksat aktiviteter begge steder. 

Alt gik også som planlagt, bortset fra at der kom et par heftige byger under besøget, så Corona begrænsninger til 100 personer på begge festpladser gav næsten sig selv. Men alligevel må vi sige, at i hvert fald ved Pakhuset var der fuldt hus.

Mandag morgen var der inviteret til kaffe, rundstykker og basser, som vores gode bager gavmildt havde foræret, så vi i fællesskab kunne høre resultatet, når det kl. 07:30 blev gjort bekendt via Radio Viborg.

Det blev ikke Frederiks, desværre! Og det var naturligvis en skuffelse. Men alle er optimistiske af natur, så det er op på hesten igen og fortsætte det gode arbejde for vores by.
Se billeder fra lørdagen HER 

UPDATE 12/8:      Det lykkedes!
11.8 Tirsdag aften indløb beskeden om, at bedømmelsesudvalget havde fundet vores ansøgning så god og velbegrundet, at ud af de 10 indstillede blev Frederiks nomineret som 1 af 3 byer til efterfølgende at blive udpeget som ”Årets Lokalområde 2020”.

En meget dejlig nyhed, som udover æren betyder, at Alhedens Borgerforening modtager mindst 25.000 kr. i præmie, og at vi dermed er med i kampen om førstepladsen og præmien på 50.000 kr.

Vi er superglade over, at vores område er blevet anerkendt og selvfølgelig også for de foreløbig 25.000 kr., som luner i kassen. Vi håber jo, at vi kan samle penge nok til at lave den nye info-stander, så en førstepræmie vil lune endnu mere!

Bedømmelsesudvalget kommer på besøg i Frederiks den 5. september, hvor hele byen må skrue op for charmen for at overbevise om, at vi skal have førstepladsen i år. Mere om dette følger.
-----------------------------------------------------

Bliver 12. august og 7. september festdage i Frederiks?

Borgerforeningen deltager i år i konkurrencen om at blive ”Årets Lokalområde 2020” i Viborg Kommune. Vi har afleveret en indstilling, hvor vi forsøger at overbevise konkurrenceudvalget om, at vi skal udvælges som en af 3 nominerede byer (12. august) og naturligvis, at denne gang skal Frederiks have 1. pladsen (7. september).

Frederiks har 2 gange, i 2012 og i 2016, vundet 2. pladsen, men i år tror vi på, at det må ende med 1. pladsen.

 

Se billeder fra 2012 og 2016
Læs om konkurrencen
Se Frederiks’ indstilling

 

NY FREDERIKS INFORMATIONSFOLDER

I 2017 fik Borgerforeningen fremstillet en 3-fløjet folder med en masse informationer om Frederiks og fokus på hvilke fordele og herligheder, man kan møde her. Alt naturligvis med henblik på at markedsføre byen. Folderen fik sin debut på Viborg Snapsting og blev også fordelt til et antal ejendomsmæglere i håb om, at nogle kunne se fordelene ved at bosætte sig her.

Man tænker ikke over det i dagligdagen, men på blot 3 år er der faktisk sket en hel del i Frederiks, så nu var det tid at få folderen opdateret, og der er så meget godt at reklamere for, at vi denne gang var nødt til at udvide til en 5-fløjet folder i et lidt mindre format, men alt i alt med mere plads til billeder og tekst.

Som sidst vil vi forsøge at få folderen udbredt til så mange som muligt.

Hvis der er nogen, som har ideer til, hvor folderen kan placeres eller fordeles og på den måde sætte spotlys på vores by, så henvend jer til bestyrelsen. Vi har masser af foldere.

Klik på linken her, hvis du vil se folderen som e-papir

https://issuu.com/arnechris1/docs/frederiks_infofolder_a5

I slutningen af maj 2020 lykkedes det også at realisere et gammelt ønske, hvor foreningen med hjælpere fik tilplantet 22 blomsterkrukker, som blev placeret langs hovedgaden i Frederiks. Både kilometersten og blomsterkummer er et ønske om at pynte lidt på byen og give forbipasserende et godt indtryk. Vi håber også, at byens borgere syntes godt og det. Se billederne her

Stien om Frederiks - Sløjfen.
Flere har spurgt, hvor stien kommer til at gå. Her er så et billede, hvor ruten er indtegnet med hvidt. Motionspladserne/træningsstationerne er indtegnet med røde bogstaver. A,C og D er færdige (maj 2020). De sidste to er til høring hos de relevante myndigheder og foreninger.

Se flere og større billeder her

I begyndelsen af maj og juni 2020 blev de første 4 af motionsstationerne sat op på den kommende hjertesti omkring Frederiks. Det er en del af projekt Områdefornyelse. Her er det på pladsen ved AIF klubhus, i Anlægget og foran Pakhuset. Den 5. blev opsat i Lyngsøparken i januar 2021. Nu mangler blot at der skal bygges en hækkeløbsbane med brug af de egekævler, der blev tilovers fra anlæggelsen af Børneskoven.

Update: LOKAL UDVIKLINGSPLAN (LUP) FOR FREDERIKS GODKENDT I BYRÅDET

På byrådets møde den 18. marts blev den lokale udviklingsplan for Frederiks endeligt godkendt efter at have været igennem udvalgene. 

LOKAL UDVIKLINGSPLAN (LUP) FOR FREDERIKS KLAR TIL BEHANDLING

Nu er arbejdet med en ny udvilingsplan for Frederiks kommet så vidt, at planen er skrevet og forelægges til behandling på Landdistriktsudvalgets møde den 25. februar

I planen tilkendegiver byrådet flere ting, man vil arbejde for. Her bemærkes især

- at igangsætte nærmere planlægning for fremtidig udnyttelse af erhvervsområde nord for Trehusevej

Dette punkt kvitterer for de henvendelser, som borgere og foreninger har gjort med ønske om, at der skal udlægges nye arealer til erhverv

- at udvide området hvor der må etableres butikker

Dette punkt imødekommer Dagli’Brugsens ønske om at have mulighed for ved tilkøb at udvide forretning og p-plads

Se > Udviklingsplan for Frederiks, nu + NY plan

Se > Hele LDU dagsorden 

DAGLI’BRUGSEN FÅR MULIGHED FOR AT UDVIDE

Update: Kommuneplantillæg 54 er lagt til offentlig høring i perioden 2. april til 28. maj. Du kan VIA LINKEN HER indsende dine bemærkninger til forslaget samt løbende se de høringssvar, der indkommer.

----------------------

I forbindelse med fremlæggelse af den nye udviklingsplan for Frederiks, har forvaltningen lavet et tillæg til den eksisterende kommuneplan, hvorved afgrænsningen af Frederiks bycenter udvides med 1150 m2.

Se > Tillæg 54 til kommuneplan

De nye grunde på Solvænget går som varmt brød

Update 29/9-2020: Nu er der solgt 9 grunde, og der er byggeri i gang på de 4.

Update 1/7-2020: Nu er der solgt 7 grunde, og der er byggeri i gang på de 3.
---------------

Kun et par måneder efter byggemodningen af de nye 14 grunde på Solvænget III er allerede 5 af grundene solgt iflg. Viborg Kommune. Det tegner godt for udviklingen af den nye udstykning, så det varer nok ikke længe, før der startes byggerier eftersom en betingelse for køb er, at byggeri skal påbegyndes senest 1½ år efter købet.

 

..og nu er der opsat gadelys og det første byggeri er startet 

 

Se Viborg Kommunes salgside her

GENERALFORSAMLING 2020

Borgerforeningens generalforsamling blev afholdt den 11. marts umiddelbart inden stort set alle større og mindre arrangementer i Danmark ophørte på grund af smittefare med Coronavirus.

Af formandens beretning var der næsten kun positive og gode bemærkninger, hvor det meste af foreningens aktiviteter var lykkedes og var blevet godt modtaget i byen. Det største nye tiltag, som mange af byens foreninger lavede i fællesskab, var Kartoffelfestival, som også blev en succes. Desværre med et underskud for Borgerforeningen, hvilket alene skyldtes, at maden til fællesspisning blev næsten dobbelt så dyr, som beregnet, da cafeteriet i Alhedehallen lukkede i en periode, så maden måtte købes fra en anden og dyrere leverandør. Arbejdet med en gentagelse af Kartoffelfestival er imidlertid i fuld gang.

Borgerforeningen har en god og stabil økonomi med indtægter fra medlemskontingent samt annoncer i BorgerNyt og hjemmesidens Erhvervsportal, som fint står mål med udgifter til drift af foreningens anlæg og faciliteter. Bestyrelsen foreslog da også uændret kontingent for medlemskab.

Der var forud for generalforsamlingen nogen nervøsitet, om man kunne få besat de ledige pladser i bestyrelsen med den forventede udskiftning på 3 pladser. Til stor glæde og lettelse var der 2 gode borgere, som meldte sig på banen til at tage en tørn i bestyrelsen, og da samtidig formanden Ulla Brendstrup alligevel kunne overtales til genvalg, gik kabalen op. De to nye er Birgit Kolstrup Rudbæk og Connie Stentebjerg, hvor det ikke er helt korrekt at omtale Connie som ny, for det er ikke første gang, at hun indtager en plads i bestyrelsen.  

Her kan du læse referat og beretning
Her kan du se årets regnskab

Solvængets fællessti
forlænges til Sol-o-Mio

UPDATE: Forslaget er vedtaget.
På mødet den 8. januar skal Teknisk Udvalg tage stilling til et forslag fra forvaltningen om at forlænge den fælles 3 meter brede cykel- og gangsti langs med Solvænget frem til Sol-o-Mio. Desuden skal der etableres en såkaldt krydshelle ud for Sol-o-Mio.

Forlængelsen vil skabe mere sikker færdsel for de bløde trafikanter til og fra Sol O Mio og tillige indgå i den nye ”Hjertesti”, som skal etableres rundt om Frederiks som en del af områdefornyelsen. De 660.000 kr. til etablering af stien er til rådighed, idet udgifterne til byggemodningen forventes at blive ca. 700.000 mindre end forudsat.

Se hele dagsordenpunktet til mødet 8.1 her

2019

2019.11.26   PENGE TIL OMRÅDEFORNYELSE I FREDERIKS FRIGIVES NU. 

 

LÆS MERE HER 

BØRNESKOVEN INDVIET

25. oktober 2019: Det var en dejlig eftermiddag, da Børneskoven blev indviet, og mere end 100 borgere og borgerbørn var mødt op til anledningen. De fleste gik en tur rundt ad den 1 km lange balancebane, mange med en forælder i hånden, som så også fik en lille motionstur. 

HER kan I se billeder fra Børneskoven

_________________________________

NY ARBEJDSDAG den 10. oktober og INDVIELSE 25. oktober

Der mangler stadig noget arbejde i Børneskoven, så der er indkaldt til en ny arbejdsdag den 10. oktober kl. 12.30. Der kommer kommuens folk fra projektgruppen, nogle fra Naturskolen og fra Havredal Praktisk Uddannelse - OG DU ER OGSÅ MEGET VELKOMMEN!

Den 25. oktober kl. 16 er der officiel indvielse af Børneskoven

___________________________________

ARBEJDSDAG den 22. september

Sidst i august blev der givet byggetilladelse til opførelse af den madpakkehytte, som skal være en del af børneskoven i Lyngsøparken, og 28. august startede arbejdet.

Det mest omfattende projekt er den 1 km lange balancebane, som Friluftsrådet har givet økonomisk støtte til. Den 22. SEPTEMBER blev der afholdt arbejdsdag på balancebanen, hvor en del beboere var mødt op sammen med kommunens folk, der var i alt flere end 30 personer i arbejde.

-----------------------------------------------------------------

Projekt ’Frederiks Børneskov’ startede med kick-off  i Lyngsøparken den 23. november 2018. Siden har der været afholdt et par møder med foreningsrepræsentanter. På det sidste møde den 6. marts var der desværre 9 afbud, så der var kun deltagelse af folk fra Alhedens Borgerforening og Frederiks Områdefornyelse.

Heldigvis har kommunens folk fra Natur & Vand samt Sundhedscenter Viborg/Karup godt styr på sagerne, for børneskoven i Frederiks er en af 6 i Viborg Kommune. Fra projektets side er der penge til at etablere følgende:

  • Madpakkehus
  • Bord- og bænkesæt
  • Bålplads v/madpakkehus
  • Lykkehjul – til ’valg’ af aktivitet

Desuden har Friluftrådet givet økonomisk støtte til en 1 km lang balancebane, og den kommer til at ligge her i Lyngsøparken i Frederiks, hvor børn fra Frederiks Skole har været med til at skitsere placering og udformning af balancebanen.

Man er nu i gang med at søge om tilladelser til anlæggene. Det kan tage lidt tid, så det forventes, at etablering kan begynde i efteråret.

LÆS MEGET MERE…i referatet fra sidste møde kan man læse mere udførligt om de forskellige anlæg og de påtænkte aktiviteter.

Kommunen laver udkast og der bliver indkaldt til WORKSHOP og 14 dages høring

Borgerne i Frederiks skal være med til at lave den lokale udviklingsplan, hvor man vil få lejlighed til at komme med forslag og ideer til byplanlægning, erhvervsgrunde og andet. Hold øje med dagspressen og vores Facebook-gruppe!

______________________________________________________

UDVIKLINGSPLAN  FOR FREDERIKS skal nu laves.

På Teknisk Udvalgs møde 14.8.2019 blev det bestemt, at den kommunale forvaltning nu vil iværksætte 2. runde af arbejdet med nye udviklingsplaner for mindre byer og landsbyer i kommunen. Disse planer skal efterfølgende indarbejdes i kommuneplanen.

FREDERIKS er udpeget som et af disse områder, og det vil blive tilstræbt, at den nye udviklingsplan bliver udarbejdet i god overensstemmelse med arbejdet med OMRÅDEFORNYELSEN FOR FREDERIKS, som allerede er i gang.

Forvaltningen vil offentliggøre debatmateriale med beskrivelse af det forventede indhold i planlægningen. Der vil blive etableret en lokal ”Udviklingsworkshop”, hvortil man ønsker at byens borgere over en 14-dages periode kan fremkomme med ideer og forslag.

Forvaltningen forventer at kunne fremlægge det færdige forslag til udviklingsplan for Frederiks i 2. halvår 2019 og endelig vedtagelse i 2020.

Se referat fra mødet den 14.8.2019

Se kommunens side om udviklingsplaner

KARTOFFELFESTIVAL 4-6 oktober

var arrangeret af stort set alle foreninger og sammenslutninger i Frederiks området, og det blev heldigvis en stor succes med god tilslutning. Se flere billeder fra begivenheden her

UDSTYKNING AF NYE GRUNDE TIL 28 BOLIGER I 2019


UPDATE: Den 4. juli 2019 gik de indledende arbejder i gang med at føre kloaken fra Solvænget over til det nye område på østsiden af vejen. Solvænget 162 fik en midlertidig kørevej igennem grunden!

---------
Nov 2018: Kommunens befolkningsprognose 2018-33 forventer en årlig tilvækst på cirka 15 personer i Frederiks, men netop i 2019 tror man faktisk på, at der kan tilflytte hele 31 personer. De skal være velkomne, og nu bliver der også plads til, at de kan bygge hus på Solvænget!

En anmodning fra Frederiks i oktober 2016 foranledigede, at der i forslaget til ”Handleplan for kommunal byggemodning 2017-20” blev medtaget udstykning af 11 nye matrikler til boliger på området ved Solvænget. Ved revision af handleplanen i november 2017 blev udstykningen udsat til 2019 men nu for 14 grunde.

I efteråret 2018 er handleplanen igen revideret, og på Teknisk Udvalgs møde den 28. november indstilles til byrådets godkendelse, at byggemodning med en beløbsramme på 4.2 mio. kr. iværksættes i 2019 som følger:

Under lokalplan 328 byggemodnes 1 storparcel med plads til cirka 14 boligenheder i tæt/lav bebyggelse (delområde 1) samt 14 grunde til parcelhuse i åben/lav bebyggelse (delområde 2).

Der planlægges for yderligere 8 grunde i 2021 (delområde 3) samt for 10 grunde i 2022 i et endnu ikke lokalplanlagt område.

PAKHUSET ER ÅBENT

Fra 1. maj till 1. september holdes pakhuset åbent dagligt i tidsrummet 09-17.

Forbipasserende på Alhedestien – og naturligvis byens beboere – er velkomne til at droppe ind og benytte toilet og håndvask, sætte sig og holde en pause, måske spise sin medbragte mad, og gerne lave en kop te/kaffe.

Vi håber, at mange vil benytte sig af muligheden.

VI STILLER HUSET UNDER PUBLIKUMS BESKYTTELSE og håber inderligt, at alle gæster vil behandle huset nænsomt og med fornøden respekt for de mange penge og frivillige arbejdstider, som er lagt i husets renovering.

2019.05.30     
Program for områdefornyelse i Frederiks

Viborg Kommunes forvaltning har nu færdiggjort programmet for områdefornyelsen og sat det på dagsorden til politisk behandling i Landdistriktsudvalget og derefter Byråd og ministerium. 

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

2019.04.08    2. Borgermøde, orientering

Den 8. april blev det 2. orienteringsmøde for borgere i Frederiks afholdt med knap så mange deltagere, som til det første orienteringsmøde i marts. De skitserede tanker og planer blev fremvist for borgerne, og alt blev tilsyneladende godt modtaget, for der var kun enkelte spørgsmål og ingen hørbar kritik.

Nu kan der godt gå nogen tid, før der er nyt at fortælle. Forvaltningen og konsulenterne går nu i gang med at udforme projektet og skrive program, hvorefter det skal behandles politisk. Først i Landdistriktsudvalget, derefter i Byrådet, og desuden skal det godkendes i ministeriet, og endelig skal opgaverne sendes i udbud.


På vegne af Følgegruppen vil Borgerforeningen fortsat orientere om projektet i vores Facebook-gruppe og på http://www.alhedeborger.dk/frederiks-omraadefornyelse

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

2019.04.02    4. møde i Følgegruppen

Den 2. april blev det fjerde møde mellem Følgegruppen og sagsbehandlere fra Viborg Kommune og Labland Arkitekter afholdt. 

Der blev præsenteret de opdaterede skitser fra arkitekterne, og man arbejdede sig nærmere på, hvordan projektet kunne komme til at se ud. Dette er det sidste planlagte møde i rækken, og efter Borgermødet den 8.4 vil arbejdet med projekteringsfasen og den politiske godkendelsesproces gå i gang.

Der er indkaldt til BORGERMØDE mandag den 8. april kl. 19.30 i Kulturhuset

(Se invitationen her)

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

Vellykket Sct. Hans i Anlægget - og i tørvejr

Se billeder fra aftenen HER

Læs Pia Viller Arendts båltale HER

2019.03.18    3. møde i Følgegruppen

Den 18. marts blev det tredje møde mellem Følgegruppen og sagsbehandlere fra Viborg Kommune og Labland Arkitekter afholdt. 

Der blev præsenteret de første rå skitser fra arkitekterne, og man arbejdede sig nærmere på, hvordan projektet kunne komme til at se ud. Der skulle prioriteres hårdere, for at pengene kunne række.

Der vil blive indkaldt til BORGERMØDE mandag den 8. april kl. 19.30 i Kulturhuset

(Se invitationen her)

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

2019.03.04   1. Borgermøde, orientering

På et velbesøgt orienteringsmøde for borgere i Frederiks (80-90 deltagere) blev de foreløbige resultater af følgegruppens, de kommunale sagsbehandleres og Labland arkitekternes arbejde præsenteret.

De fremlagte skitser og tanker blev modtaget positivt, og det foreløbige arbejde, som der har været rigtig mange bidragydere til blandt byens borgere, blev rost. 

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

2019.02.20    2. møde i Følgegruppen

Den 20. februar blev det andet møde mellem Følgegruppen og sagsbehandlere fra Viborg Kommune og Labland Arkitekter afholdt. 

Det er jo klart, at med det afsatte beløb til områdefornyelse er det ikke muligt at gennemføre alle de tiltag og delprojekter, som arbejdsgrupperne har med i deres opgørelser, så på mødet blev det tilstræbt at udpege nogle enkelte områder, der skulle prioriteres. Labland Arkitekter vil nu arbejde videre med disse områder og lave skitser til arbejder, der kan imødekomme ønskerne.

Der vil blive indkaldt til BORGERMØDE mandag den 4. marts kl. 19.30 i Kulturhuset

(Se invitationen her)

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

OMRÅDEFORNYELSEN i FREDERIKS er nu i gang!
Det første møde mellem Følgegruppen og folk fra Viborg Kommune og Labland Arkitekter fandt sted i Pakhuset den 23. januar.

Vi vil her på hjemmesiden sørge for, at du kan følge med i arbejdet. Alle dokumenter og oplysninger vil være til rådighed med links til Følgegruppen, til Lablands præsentation og til mødereferater.

Nu fortsætter Labland Arkitekterne arbejdet med at overføre de mange punkter, som opstartsgruppen har peget på i det forudgående arbejde, til et planudkast med tegninger og beskrivelser.

Der er programsat i alt 4 møder mellem kommune, arkitekter og følgegruppen. Det næste bliver den 20 februar.

        FØLG MED  > >  KLIK HER OG LÆS MERE

2018

NYT OM BØRNESKOVEN
Projekt ’Frederiks Børneskov’ startede med kick-off  i Lyngsøparken den 23. november 2018. Siden har der været afholdt et par møder med foreningsrepræsentanter. På det sidste møde den 6. marts var der desværre 9 afbud, så der var kun deltagelse af folk fra Alhedens Borgerforening og Frederiks Områdefornyelse.

Heldigvis har kommunens folk fra Natur & Vand samt Sundhedscenter Viborg/Karup godt styr på sagerne, for børneskoven i Frederiks er en af 6 i Viborg Kommune. Fra projektets side er der penge til at etablere følgende:

  • Madpakkehus
  • Bord- og bænkesæt
  • Bålplads v/madpakkehus
  • Lykkehjul – til ’valg’ af aktivitet

Desuden har Friluftrådet givet økonomisk støtte til en 1 km lang balancebane, og den kommer til at ligge her i Lyngsøparken i Frederiks, hvor børn fra Frederiks Skole har været med til at skitsere placering og udformning af balancebanen.

Man er nu i gang med at søge om tilladelser til anlæggene. Det kan tage lidt tid, så det forventes, at etablering kan begynde i efteråret.

LÆS MEGET MERE…i referatet fra sidste møde kan man læse mere udførligt om de forskellige anlæg og de påtænkte aktiviteter.

FREDERIKS skal nu deltage i kommunens nye udviklingsmodel for landsbyer.

4 landsbyer har været pilotbyer, og nu kommer også Frederiks med til at lave udviklingsplan for vores område. Den seneste samlede plan for området, som borgerne været med til at lave, var i 2008, så det er fint, at få den opdateret med dette nye tiltag.

Arbejdet med udviklingsplan kommer samtidig med, at vi skal i gang med at områdeforny midtbyen, som der er bevilget penge til, så alle gode kræfter får nok at se til i den kommende tid. 

Men dejligt, at der sker noget og forhåbentlig noget, der kan understøtte og fremme den gode udvikling, som vores området oplever.

Se mere på kommunens hjemmeside her

Se Borgerplan fra 2008 her

LOKALPLAN FOR XL-GRUNDEN GODKENT
UPDATE:  UPDATE: 
Det reviderede forslag til lokalplan blev godkendt af Teknisk Udvalg den 31. oktober 2018 og vil blive endeligt godkendt i Økonomi- & Erhvervsudvalget den 14. november. 3 nye høringssvar bliver ikke imødekommet.

Alle dokumenter og oplysninger kan ses her: 
https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Oekonomi-og-Erhvervsudvalget/2018/11/14112018201811141200#11

-----------

Det oprindelige forslag om etablering af et nyt boligområde samt udlægning af området i og omkring XL-bygningen til erhverv ser ud til at være uændret.

En væsentlig ændring er, at der nu kun etablering INDkørsel til forretningen fra S-svinget på Solvænget, mens UDkørsel nu skal ske fra bagsiden som hidtil.

En anden ændring er, at i stedet for at udvide rammen for erhvervsareal i Frederiks til 7.500 m2, vil man ’flytte’ 1.500 m2 fra området ved den tidligere Spar-butik til den nye Solvænget område, hvilket efterlader 1.000 m2 erhvervsareal ved Havrevænget.

En tredje ændring, som sikkert vil glæde de mange, som har gjort indsigelse, idet Brosonvej nu ikke længere vil indgå som trafikvej til det nye boligområde. Ind- og udkørsel hertil vil kun ske til Solvænget.

 

OMRÅDEFORNYELSEN i Frederiks

ER GODKENDT !

Ansøgningen fra Borgerforeningen på vegne af Initiativgruppen for Frederiks områdefornyelse ER NU VEDTAGET AF BYRÅDET den 19. december efter den lange vej gennem forvaltning, Landdistriktsudvalg og Økonomi- og Erhvervsudvalg. Desværre blev der ikke føjet flere penge til undervejs.

Arbejdet skal begynde i januar 2019 med

- Etablering af en lokal følgegruppe

- Forvaltningen vælger en ekstern rådgiver

- Borgerne skal medvirke til at udarbejde program for områdeforyelsen

- Dette indledende arbejde skal være færdigt medio 2019

3. UPDATE: Godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 12. december. Skal endeligt godkendes af Byrådet den 19. december 2018.

2. UPDATE: Det lykkedes desværre ikke at overbevise Landdistriktsudvalget om, at forvaltningens oplæg til finansiering af Frederiks områdefornyelse var både uretfærdig og utilstrækkelig. Udvalget valgte at rette ind efter forvaltningens oplæg i stedet for at kæmpe for landdistrikterne, som vi egentlig troede var udvalgets kerneopgave. Vi må blot håbe, at der alligevel har lejret sig en tanke hos udvalgets medlemmer, og at man i løbet af projektets gennemførelse vil finde mulighed for at supplere med flere midler, så også Frederiks områdefornyelse kan få en fair behandling. Nu vil det være op til det kommende projektarbejde at få det optimale ud af det afsatte beløb.

UPDATE: Der er naturligvis ikke tilfredshed med, at man uden nærmere begrundelse har skåret budgetrammen ned fra de først udmeldte 6 mio. kr. til nu 4.5 mio. kr! Det er væsentligt mindre, end hvad der har været til rådighed ved andre områdefornyelser og ikke tilstrækkeligt til de mange ønsker og forslag, som koordinationsgruppen har. 

Borgerforeningen/Styregruppe f. områdefornyelse og i hvert fald 1 privatperson har forud for mødet den 29.11 sendt kraftige indsigelser til byråd og udvalg, hvor man indtrængende beder om, at budgettet kommer tilbage på de minimum 6 mio. kr.

Læs skrivelsen her

------------------------------------------------------------------ tidligere indlæg ---------------------------------------

Som tidligere omtalt besluttede Teknisk Udvalg på mødet den 29. november 2017, at der skal udføres områdefornyelse i Frederiks.

Dermed imødekommes den ansøgning, som Alhedens Borgerforening havde indsendt den 10. september som kulmination på det arbejde, som Koordinationsgruppen havde udført i løbet af 2016-17 og Borgermødet den 17. januar 2017. Områdefornyelsen vil tage udgangspunkt i det omfattende materiale, der var en del af ansøgningen.
 

Kultur & Udvikling indstiller til udvalget:

-at der udarbejdes program for Områdefornyelse Frederiks inden for en budgetramme på 4.5 mio. kr.

og indstiller til byrådet:

-at der gives bevilling til anlægsudgifter på 500.000 kr.
 

BORGERINDDRAGELSE OG PROGRAMSKRIVNING

Der vil snarest blive etableret en lokal følgegruppe og valgt en ekstern rådgiver.

I januar 2019 vil arbejdet med borgerinddragelse og programskrivning blive sat i gang, og det forventes, at dette vil være afsluttet og klar til politisk godkendelse medio 2019 samtidig med frigivelse af budgetrammen.

Gennemførelsen af områdefornyelsen vil forløbe i årene 2019-2022.

Se hele dagsorden her:  https://kommune.viborg.dk/Politik/Dagsordener-og-referater/Dagsordner-og-referater-fra-byraad-udvalg-raad-naevn-2018til2021/Landdistriktsudvalget/2018/11/27112018180000201811271800#7

Frederiks mangler arealer

til erhverv

Borgerforeningen og Handels- og Erhvervs- foreningen er gået sammen om en skrivelse til Viborg Kommunes Teknisk Udvalg, hvor man gør opmærksom på, at de sidste arealer til erhverv i Frederiks nu er bebygget, og der findes ikke et eneste stykke jord i området, som er udlagt til erhvervsformål.

Det er naturligvis ikke holdbart, især da Frederiks er et udviklingsområde, hvor vi meget gerne ser, at flere erhverv etablerer sig, og at der også er mulighed for at nuværende virksomheder kan finde plads til udvidelser.

De to foreninger er ikke overbevist om, at Viborg Kommune har fokus på det problem, så med skrivelsen vil man gøre opmærksom på situationen og håber, at udvalg og forvaltning snarest muligt vil iværksætte udstykning af arealer til erhvervsbyggeri i Frederiks.

Skrivelsen kan ses her

Frederiks var med på Viborg Snapsting igen i år

Men denne gang var der ikke smagsprøver eller videoklip, det var mere et spørgsmål om, at være til stede og vise flaget - samt uddele vores folder ledsaget af opfordringer til at kigge nærmere på Frederiks som et godt og billigt boligområde. 

Se billederne under 'Billeder' i top-menu.

Udvidelsen af Lyngsøparken på vej

På byrådets møde den 2. marts 2018 blev det godkent at købe 0,6 hektar jord af gårdejer Bent Johansen for 110.000 kr. til etablering skov som erstatning for det stykke fredsskov, der bliver inddraget til udvidelsen af Sol O Mio.

Selv om 6000 m2 ny skov ikke fylder meget, så er det i hvert fald godt, at det kommer som tillæg til Lyngsøparken og ikke i Undalslund ved Viborg, som man havde tænkt sig! På udklip herunder kan man se, hvor det nye stykke skov kommer.

Både i Frederiks' eget visionsoplæg fra 2008 og i kommunens egen plan er der forudset en noget større udvidelse af parken.

Det havde været skønt, hvis kommunen havde været storsindet nok til nu, da lejligheden bød sig, at købe hele området syd for den nuværende park og plante skov i det planlagte område og måske så græs i de planlagte boligområder (B), indtil byudviklingen kunne nå hertil.

Pjat, det var jo naturligvis alt for meget at forvente.

Vil du hjælpe Borgerforeningen

med at hjælpe by og borgere?

Borgerforeningens bestyrelse bruger al den tid, de formår, til at udføre de forskellige gøremål. Heldigvis får de god og frivillig hjælp til mange af de løbende opgaver, og det er også helt nødvendigt, for uden den hjælp kan opgaverne bare ikke nå at blive gjort af de få personer i bestyrelsen. 

Jo flere vi er, desto færre og lettere bliver opgaverne for hver enkelt, så vi vil meget gerne have, at der er flere, som vil give en hånd med, når det trænges. Det er også hyggeligt og befordrende for sammenholdet i byen.

Nu kan også DU let og elektronisk give tilsagn om at hjælpe med småt og stort i Alhedens Borgerforening - alt efter tid og lyst. Klik på linket her og få præsenteret en afkrydsningsliste. Kig listen igennem og sæt dit X ved den eller de små opgaver, som du vil hjælpe med. 

PROJEKT "OMRÅDEFORNYELSE I FREDERIKS" STARTER i 2018!

 

Som forventet, blev dette besluttet i Teknisk Udvalgs møde den 29.11.2017

EN MÆRKEDAG FOR BYEN, meget glædeligt og spændende. Nu skal de mange forslag fra borgermødet og de efterfølgende gruppearbejder omsættes til konkrete planer. Og når staten melder ud om medfinanciering fra 2018, vil der blive udarbejdet et budget for projektet.

BORGERMØDE OM XL-GRUNDEN

Den 9. januar kl. 17 vil der i Frederiks Kulturhus blive afholdt borgermøde om lokalplan 493, der omhandler udstykning til nye byggegrunde samt etablering af en dagligvarebutik på grunden, hvor der tidligere var Frederiks Tømmerhandel og senest XL-byg. Området har stået tomt og forladt i 2 år, siden XL lukkede, så det har været manges ønske, at området ville blive udviklet til noget godt for byen. Nu er der lejlighed til at høre mere om projektet. Desuden er lokalplanen er i offentlig høring indtil den 22. januar, hvor man kan indsende sine bemærkninger. 

 

Her kan du læse mere om lokalplanen og finde links til dokumenterne i sagen: 
https://kommune.viborg.dk/Borger/Byggeri,-bolig-og-flytning/Kommune-og-lokalplanlaegning/Lokalplaner/Lokalplanforslag/Lokalplan493_Forslag

Bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til forslaget skal være modtaget senest den 22. januar 2018. De skal sendes tiplan@viborg.dk

2017

Byggemodning på Solvænget er udskudt til 2019

På Teknisk Udvalgs møde den 29.11.2017 blev forvaltningens handleplan til byggemodning 2018-2021 vedtaget. I den tidligere handleplan, som blev vedtaget i januar i år, var det, takket være en henvendelse fra Frederiks, lykkedes at få byggemodning af 11 grunde i Frederiks i 2018 med i handleplanen. I den nye handleplan er der nu planlagt byggemodning af 14 grunde - men først i 2019!

Om det bliver i 2018 eller 2019 kan måske syntes lidt ligegyldigt, når der faktisk er 6 ledige grunde. Men sagen er, at disse grunde måske ikke er så attraktive, fordi de fleste ligger ud til den lange lige del af Solvænget. Trafkken her kan være et problem for nogle nybyggere, selv om Solvænget jo ikke ligefrem er en landevej! Hvis man plantede et hegn af træer ud til vejen, som på den gamle del af Solvænget fra XL og opefter, ville de måske blive mere attraktive.

Nogle har nævnt, at besværet med at sælge de 6 grunde kunne bunde i, at der var tvungen tilslutning til fjernevarme. Det er der sådan set også, men det er tilfældet for alle grundene og er ikke specielt for disse 6. Men hvis man installerer såkaldt grøn energi, f.eks. jordvarme, så behøver man ikke at skulle tilslutte fjernvarme. Det har de øvrige benyttet sig af, og det kan også gøres for de resterende 6.

Større rundkørsel i Frederiks?
Tunnel under Viborg-Herning landevejen?

...det var et par af de forslag, som i 2016 blev indleveret med høringssvar til den nye trafikplan for Viborg Kommune. Et år senere er trafikplanen blevet udarbejdet og vedtaget af Teknisk Udvalg, og den forventes vedtaget af Byrådet den 20.12

Ud af de mange forslag for Frederiks-området var der tilsyneladende kun et, der vandt gehør i planen - en tunnel under landevejen. Umiddelbart set er der kun 2 emner i trafikplanen, som er af lokal interesse:

1. Cykelsti fra Grønhøj videreføres i tunnel under Viborgvej og derfra ad Nørregade til Trehusevej.

2.Ved Frederiks Skole vil blive gennemført et kommunalt pilotprojekt for udvikling af indsatser for vaner, adfærd og fysiske ændringer i bestræbelser på at forbedre trafiksikkerhed og tryghed i skolernes nærmoråde

Læs de nævnte 2 dele af trafikplanen her:

Cykelsti, tunnel
Trafiksikkerhed ved skole

PRINCIPBESLUTNING

OM OMRÅDEFORNYELSE I FREDERIKS

Teknisk Udvalg skal på mødet den 29.11 behandle ansøgninger til puljen ”Byforskønnelse mindre byer 2017”. Forvaltningen indstiller, at alle ansøgninger kan imødekommes inden for budgettet på 3 mio. kr.

Ansøgningen fra Alhedens Borgerforening er også på listen, men da ansøgningen herfra, som den eneste, vedrører indsatsområdet ”Større by- og områdefornyelser”, er der ikke afsat budget til dette projekt. Forvaltningen har imidlertid i sin indstilling vurderet, at ansøgningen fra Alhedens Borgerforening opfylder hovedformålet og  vurderer, at oplægget fuldt ud er dækkende grundlag, så der med udgangspunkt i materialet kan igangsættes en områdefornyelse for Frederiks by.

Der skal derfor nu tages politisk stilling til, om der indenfor de næste 5 år skal gennemføres en områdefornyelse i Frederiks efter byfornyelsesloven og indenfor hvilken økonomisk ramme, den skal gennemføres. Samtidig skal den økonomiske ramme afsættes i de kommende års budgetter. Der skal fortsat udarbejdes program inkl. indsats-, tids- og budgetplan, som skal godkendes af Byrådet.

Man anfører, at det vil være hensigtsmæssigt, at den politiske behandling af områdefornyelsens økonomiske ramme afventer udmelding af den statslige støtte (som desværre vil være mindre end tidligere år, formodentlig nu max. 500.000 pr. år!). Det venter man at få besked om i februar-marts 2018.

Herefter vil forvaltningen udarbejde et dagsordenspunkt med bl.a. udkast til økonomisk ramme for områdefornyelsen. På grundlag af den vedtagne politiske ramme, kan programskrivningen for områdefornyelsen startes op.

Forvaltningen indstiller, at Teknisk Udvalg træffer principbeslutning om, at der i 2018 skal igangsættes områdefornyelse i Frederiks.

Nu håber vi meget, at udvalget den 29.11 vil godkende indstillingen.

Pakhuset er nu også økonomisk afsluttet

Endelig den 9. august 2017 - 4 måneder efter, at vi havde afleveret et omfattende slutregnskab til Erhvervsstyrelsen, fik vi besked om, at de sidste 165.000 kr., som LAG havde givet tilsagn om at give i støtte til pakhusets renovering, nu kom til udbetaling.

Det var dejligt, så er der ro på, og Borgerforeningen kan undgå at betale flere renter på byggekreditten i Andelskassen, da lånet nu er fuldt tilbagebetalt. Tilskud fra LOA og Viborg Kommune er for længst modtaget.

Projektgruppen, som bestod af Jørgen Maagaard, Alice Michaelsen, Børge Mortensen og Arne Christensen, har dermed afsluttet arbejdet og har nedlagt sig selv.

 

HUSK!

 

Julemarked 2017

Lørdag den 18. november

 

Læs mere her

5-600 kartoffelsnitter + snaps!
Mange mennesker og stor travlhed i Borgerforeningens bod på Nytorv i Viborg. I de 4 timer blev der smurt og uddelt masser af velsmagende kartoffelmadder og smagsprøver på hærvejsbitter samt gjort reklame for Frederiks med uddeling af vores nye flyer og powerpoint shows både på TV-skærm i boden og på storskærm afvekslende med de andre deltagere. Se billeder her (hvis der er flere billeder derude, så send dem til os)

Ny Frederiks-folder

Borgerforeningen har ladet udarbejde en ny 3- fløjet folder for og om Frederiks. Folderen vil blive uddelt fra foreningens bod på Snapstinget den 24. juni 2017 og vil også ligge ved de handlende samt bibliotek, læge, tandlæge m.v.

..klik på billedet                  ...eller se folderen her

Vellykket Sct. Hans aften i Anlægget
Over 300 mennesker havde en hyggelig aften i Anlægget, hvor den truende regn heldigvis udeblev. Se billeder her (hvis der er flere billeder derude, så send dem til os)

"Åbent pakhus"
Se billedserie fra renoveringen

Klik her

Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 6. april 2017 kl. 19 på Dagcentret, Parkallé 2

Med stor glæde kan vi fortælle, at det lykkedes at opstille kandidater til bestyrelsen, så denne nu kan fortsætte fuldtalligt.

På den efterfølgende konstituering blev bestyrelsesposterne fordelt således:

Ole Mølgaard, formand
Alice Michaelsen, næstformand
Jette Lynge Jensen, sekretær
Marianne Haugaard
Kim Nyrup Nielsen

Generalforsamling:

Alhedens Borgerforening savner bestyrelsesmedlemmer

På Alhedens Borgerforenings generalforsamling tirsdag var der lutter positive og opløftende emner på dagsordenen, altså indtil man kom til punktet, hvor der skulle vælges 2 nye medlemmer af bestyrelsen. Den siddende bestyrelse havde spurgt vidt og bredt, men alligevel var der kun 1 kandidat til de to ledige poster, så generalforsamlingen måtte konkludere, at den siddende bestyrelse måtte fortsætte og snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor man så inderligt håber, at der i det mindste vil være 2 kandidater, der kan fylde de ledige pladser i bestyrelsen.

Baggrunden for miseren er, at der helt efter reglerne afgår 2 personer fra bestyrelsen, og ingen af de to er villige til genvalg. Formanden, Jørgen Maagaard, er den ene af de afgående. Han har siddet i Borgerforeningens bestyrelse i 9 år, heraf de fleste som formand, og han har været den drivende kraft bag de fleste af de mange projekter, som foreningen har gennemført i de senere år. Alle projekter har haft stor opbakning i lokalsamfundet, og fra alle sider møder foreningen ros og påskønnelse for det arbejde, der bliver gjort, senest med færdiggørelsen af renoveringen af det gamle banepakhus.

Man skulle tro, at med den lange liste over gode gerninger og foreningens generelle gode omdømme, ville der være stor interesse for at være en del af den succes, men det har desværre vist sig, at sådan er det ikke. Alle syntes det er godt og fint, og er glade for foreningens aktiviteter, men selv at tilbyde sig og bruge nogle få timer til lokalsamfundets bedste, dét er der åbenbart ikke overskud til. Bestyrelsen har dog ikke tænkt sig at opgive så let, så frem til den ekstraordinære generalforsamling vil man gøre en fornyet indsats for at få behjertede sjæle til at melde sig som kandidat til en 2-årig bestyrelsespost. Der er jo mange uden for bestyrelsen, som hjælper, så det er hverken besværligt eller tidskrævende at være med i bestyrelsen,

Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden bemærkninger. Det er der da også god grund til, for udover at gennemføre store projekter med støtte fra fonde, så har foreningen selv en særdeles sund og velproportioneret økonomi, så der er grundlag for, at også den kommende bestyrelse kan arbejde uden at skulle plages af økonomiske bekymringer. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, var derfor ventet og blev applauderet fra forsamlingen.

Som sidste punkt på dagsordenen havde bestyrelsen efter indstilling bestemt, at Jørgen Maagaard skulle udnævnes til æresmedlem af Alhedens Borgerforening. En ære, som kun ganske få tidligere har modtaget, og det var da også en glad og højlydt overrasket formand, som takkede for udnævnelsen, der blev motiveret af Connie Stentebjerg fra bestyrelsen med baggrund i de mange års ihærdige arbejde for Borgerforeningen og de mange projekter, som han har været initiativtager og drivende kraft for.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive annonceret i pressen samt på foreningens hjemmeside og facebook.

 

...det endte godt:
Erstatningsskoven etableres ved Lyngsøparken!


Som det har været oplyst på Borgerforeningens hjemmeside, vil der blive inddraget 4000 kvm fredsskov fra Lyngsøparken til udvidelse af Sol-O-Mio. Det er der stor forståelse for. Når fredsskov inddrages, er der lovkrav om, at der skal genplantes 1½ gang ny fredsskov som erstatning, og forvaltningen foreslog i sit oplæg til lokalplanændring, at erstatningsskov kunne etableres på arealer ved Undalslund i Viborg!

Det var Borgerforeningen ikke enig i, idet vi jo mener, at erstatningsskov netop skal erstatte det tabte, ikke kun i omfang men også på det pågældende sted, og at genplantning derfor helt naturligt burde ske i umiddelbar forbindelse med den eksisterende Lyngsøpark.

Teknisk Udvalg var enig i denne indsigelse og besluttede ved første behandling, at der skal tilstræbes at finde erstatningsareal ”i umiddelbar forbindelse med lokalplanområdet”. Denne formulering imødekommer Borgerforeningens ønske, og det var vi tilfredse med.

Da forvaltningen efterfølgende sendte lokalplanforslaget i høring, var det meget overraskende ikke politikernes afgørelse, der kunne læses, men en formulering om, at der skal etableres erstatningsskov ”andetsteds”! Det betyder i klart sprog, at forvaltningen ikke har tænkt sig at rette sig efter det politiske udvalgs afgørelse, og at der med den formulering åbnes mulighed for, at beplantning kan ske – ja, formodentlig i Undalsslund.

5 borgere i Frederiks sendte høringssvar med protest mod denne ændring, og alle pegede på, at erstatningsskov naturligvis skal etableres i umiddelbar forbindelse med Lyngsøparken, akkurat som det var politisk bestemt. Byrådet har nu afgjort, at man vil imødekomme indsigelserne.

Forvaltningen havde følgende bemærkninger til forslaget:
”I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag 471 søgte forvaltningen at finde kommunale arealer i Frederiks med mulighed for tilplantning med skov. Dette var ikke muligt, hvorfor der i teksten står, at der skal plantes erstatningsskov andetsteds. På baggrund af de modtagne indsigelser har forvaltningen kontaktet ejer af landbrugsjord umiddelbart syd for lokalplanområde 471. Han er indstillet på at sælge 6000 m2 af sin jord til etablering af skov - som erstatning for nedlæggelse af 4000 m2 fredskov i forbindelse med udvidelse af børnehaven Sol O Mio. Forvaltningen anbefaler, at der frigives penge fra anlægsprojektet til køb af 6000 m2 landbrugsjord, der tilplantes med skov, ved lokalplanens realisering”

Den 1. marts blev lokalplanforslaget endeligt behandlet og besluttet, og heldigvis havde forvaltningen, som det fremgår, besindet sig og ændret indstillingens ordlyd til det, som udvalget tidligere havde bestemt. Efter vedtagelse i Teknisk Udvalg bliver det Økonomi- og Erhvervsudvalget, der endeligt skal blåstemple beslutningen, og det vil naturligvis også ske.

Denne afgørelse er dejlig og yderst fornuftig, omend man må bekræftes i formodningen, at forvaltningen ikke havde gjort sig de store anstrengelser i første omgang for at finde en mulighed for at erhverve jord til at udvide Lyngsøparken. Men det var åbenbart ikke så vanskeligt, når man spurgte jordens ejer.

 

2016

Større rundkørsel i Frederiks?
Tunnel under Viborg-Herning landevejen?

I Teknisk Udvalgs referat fra 30. nov vedr. trafikplan for Viborg Kommune kan man læse de forskellige høringssvar, som er indkommet, og de i overskriften nævnte er 2 af dem. 

Læs resumé af høringssvar her (side 4 og 5 omhandler Frederiks området).
Samtlige høringssvar i fuld ordlyd kan læses via 
link på denne side 
Læs hele referatet her 


Et par interessante forslag er kommet fra borgere i Viborg by:

  • Forslag om at genetablere Viborg-Herning banen (!)
  • Forslag om ensartet takststruktur i hele Viborg Kommune - udbredelse af "Viborgbilletten".

Flere byggegrunde i Frederiks?

Seneste: 11 GRUNDE TIL BOLIGER PLANLÆGGES BYGGEMODNET PÅ SOLVÆNGET I 2018.

Forvaltningen i Viborg Kommune har i handlingsplan for byggemodninger foreslået, at der i 2018 skal byggemodnes 11 grunde til boliger på Solvænget i Frederiks. Teknisk Udvalg har på sit møde 4/1 godkendt forslaget.

Mange så gerne, at der blev udstykket grunde i området ved Havrevænget, hvor der er plads til 21 grunde. Disse mulige grunde er da også med i kommunens oversigt, men de er privatejede, og en byggemodning af dem ikke med i handlingsplanen.

Der er grund til at være tilfreds med, at der nu bliver gjort plads til flere nye boliger på Solvænget, og med den store Sol-O-Mio lige overfor, er det da også et oplagt sted for børnefamilier.

-------------------------------------

I oktober kunne man læse i pressen og i mødereferat, at Teknisk Udvalg i Viborg kommune gav støtte til at udstykke nye parcelhusgrunde i Skelhøje og Kølvrå. Det er meget positivt, og det tror vi, at alle i kommunens landområder vil kunne støtte.

Med opbakning fra Alhedens Borgerforening og Initiativgruppen for byfornyelse i Frederiks blev der 12.10.2016 sendt en skrivelse til udvalget, hvor der bliver gjort opmærksom på, og begrundet, at også i Frederiks vil der snart være behov for at udstykke nye arealer til byggegrunde. Skrivelsen opfordrer derfor udvalget til at medtage Frederiks i de igangværende vurderinger af nye udstykninger i kommunen.

Kommunens planchef har venligt takket for henvendelsen og oplyst, at skrivelsen vil blive forelagt Teknisk Udvalg, når der skal tages stilling til det kommende års byggemodninger, hvilket forventes at ske på møde den 30/11 eller 4/1.

Nu ved de det i alle tilfælde. Så må vi håbe, at de træffer nogle gode beslutninger, så den positive udvikling i byggeriet i Frederiks kan fortsætte i de kommende år.

Se skrivelsen her

Kommunens forvaltning foreslår at flytte 4000 m2 af Lyngsøparken til Viborg!

Efter udvalgsmødet: "at det tilstræbes, at finde erstatningsarealer til skov i umiddelbar forbindelse med området" - så genplantningen er nu flyttet tilbage til Frederiks/Lyngsøparken, hvor den hører hjemme.

Seneste: Lokalplanen er sendt i høring men med formulering "andetsteds" i stedet for den vedtagne. Flere i Frederiks har sendt indsigelse. 

----------------------------------------------
Sol-O-Mio skal som bekendt udvides betragteligt, og det er klart, at der er brug for at tage en bid af Lyngsøparken til det formål. Det er en fin placering for en børneinstitution, så det tror vi, at de fleste er helt med på.

Da området er fredsskov, skal der genplantes mindst tilsvarende fredskov, og her er det så, at forvaltningen indstiller til Teknisk Udvalg, at denne genplantning skal ske i Undalslund i Viborg!

Det er Alhedens Borgerforening meget imod, idet vi helt klart mener, at genplantningen selvfølgelig skal ske som en udvidelse af Lyngsøparken. Forslaget er efter vor mening helt uhørt, og der er sendt en skrivelse til Teknisk Udvalg, hvor der gøres indsigelse mod det

Læs mere her:

Planer for Frederiks:

Vi nåede ikke toppen - men næsten!

Det blev Løvel, som denne gang fik æren og førsteprisen på 50.000 kr. i konkurrencen om at blive Årets Lokalområde i Viborg Kommune. Lige så ærgerligt det er, at gå glip af førsteprisen, lige så glædeligt er det, at Frederiks blev blandt de nominerede og dermed fik 2. præmien. Det er et dejligt klap på skulderen til de frivillige ildsjæle i og omkring foreningen og en tilkendegivelse af, at vi gør noget rigtigt her i Frederiks.

Som bekendt har Borgerforeningen tilkendegivet, at man vil stille hele beløbet til rådighed for det borgerinitiativ, som blev dannet tidligere på året, og som vil få hårdt brug for penge til at skaffe professionel hjælp til udarbejdelse af visioner og planer for en byfornyelse af Frederiks. Dertil kunne man uden tvivl godt have brugt 50.000, men nu må de så se, hvor langt man kan komme med 25.000 kr. Det kan nok tænkes, at der vil blive brug for at rejse flere penge, hvis ikke man kan få et 'rigtig godt tilbud' fra nogle landskabsarkitekter, som kan se en mulighed for deres forretning, ved at deltage i dette arbejde.

Alhedens Borgerforening har fået mange rosende ord og lykønskninger med på vejen til den fine placering - og nu vil vi så gerne ønske borgerinitiativet tillykke med de 25.000 kr.

HER kan man læse Viborg kommunes oplæg –
og HER, kan man se Borgerforeningens indstilling.

Indvendig renovering er godt i gang 

I august og begyndelsen af september skete der store ting i pakhuset. Opholdsrum og toilet blev fuldstændig nedbrudt og fjernet af nogle få frivillige (vi kunne godt have brugt et par stykker mere med store muskler!) og kort tid efter fik vi en aftale med nogle mennesker, som gerne ville have gulvplankerne mod selv at tage dem op og fjerne dem. Det var en rigtig fin aftale, så vi andre kunne koncentrere os om oprydning og transport af affald til Revas.

Derefter gik nogle ihærdige pensionister i gang med at grave kanaler til de nye kloak- vand- og elrør, som skulle føres til den anden ende af huset, hvor der nu skal være toilet og tekøkken. Rørene blev lagt og så var der klar til tømrer.

Kim Nyrup kom hurtigt i gang og lagde nyt tømmer og undergulv samt isolering. VVS har etableret vandforsyning og afslutninger på kloak, så nu kan der snart lægges gulv også på det område. Den ene væg er isoleret, og snart kommer turen til de andre vægge samt opsætning af nyt loft.

Alt går som planlagt, så det varer ikke længe, før der igen er brug for hjælp til 'lettere arbejde' som spartling og maling, så hvis der er nogle blandt læserne af dette, som kunne tænke sig at tilbyde nogle timers arbejde, så er der altid plads til en mere! Ring til Jørgen Maagaard på 40411822 og aftal nærmere.

Se billeder her: http://www.alhedeborger.dk/pakhuset

Byfornyelsesprojekt for Frederiks?

Et arbejde, der skal lede til en byfornyelse i Frederiks, er blevet sat i gang. Borgerforeningen blev i marts inviteret til et møde, hvor emnet blev bragt på bane. Det er et emne, som Borgerforeningen længe gerne har villet tage op, så vi støtter absolut dette og vil meget gerne deltage.

Der er brug for en person, der kan være tovholder og koordinator, så mødet var enige om at spørge Ole Mølgaard, om han ville påtage sig jobbet. Det sagde han heldigvis ja til, sammen med sin hustru Lisbeth, så der blev udsendt indbydelser til et stort antal foreninger til et egentlig opstartsmøde, der blev afholdt den 16. juni.

Connie Stentebjerg er med for Borgerforeningen
Som på tidligere møder blev der også denne gang fremsat et utal af gode ideer og forslag, så det bliver noget af et arbejde at få disse gode hensigter indordnet i en samlet plan. Til at starte arbejdet blev der dannet en projektgruppe med 5 deltagere plus de to tovholdere. Fra Borgerforeningen deltager Connie Stentebjerg.

Borgermøde
Når projektgruppen er kommet i gang med arbejdet vil der blive indkaldt til et borgermøde for alle i Frederiks, og her håber man på, at en del borgere, som ikke nødvendigvis repræsenterer en forening, også vil melde sig og tage del i arbejdet med planlægningen.

Der vil uden tvivl blive behov for penge til at betale for kvalificeret rådgivning, tegninger m.m. Der er ikke taget stilling til, hvordan det kan løses, men nu vil Borgerforeningen i hvert fald sende en indstilling til Viborg Kommune i konkurrencen om at blive ’Årets lokalområde' i kommunen. Hvis vi placerer os som nr. 1 eller 2 vil der være hhv. 50.000 eller 25.000 kr. i præmie, som vi vil øremærke til ovennævnte formål.

Viborg Kommune skal gennemføre projektet med økonomisk hjælp fra staten
Når projektet er udarbejdet, skal Viborg Kommune overtales, hvorefter de sætter deres folk på resten af projektet samt søger midler fra staten.

Vi håber det bedste – for vi trænger hårdt.

Det lykkedes!

Torsdag 1.9.2016  indløb beskeden til formanden for Alhedens Borgerforening, at bedømmelseskomiteen havde fundet vores ansøgning så god og velbegrundet, at Frederiks hermed er nomineret som 1 af 3 til at blive udpeget som ”Årets lokalområde”!

En fantastisk dejlig nyhed, som udover æren betyder, at Alhedens Borgerforening mindst vil modtage 25.000 kr. i præmie – og at vi dermed er med i kampen om førstepladsen og 50.000 kr.

Vi er superglade over, at vores område er blevet anerkendt og selvfølgelig også for de 25.000 kr., som Borgerforeningen på forhånd har sagt, at man vil donere til arbejdet med at udarbejde et projekt for byfornyelse af Frederiks.

 

HER kan man læse Viborg kommunes oplæg –
og
HER, kan man se Borgerforeningens indstilling.

Nu skal pakhuset gøres færdigt 

Projektgruppen, der forestår den indvendige renovering af pakhuset, har besluttet, at arbejdet med nedbrydning af husets indre skal begynde den 1. august. En forudsætning for gennemførelsen er, at dette arbejde vil blive udført af frivillig arbejdskraft.

Heldigvis har Borgerforeningen fået tilsagn fra flere i Frederiks, som er klar til at give en hånd med. Som man kan forstå, er det ikke et arbejde, der kræver håndværksmæssig baggrund, så hvis der er nogle blandt læserne af dette, som kunne tænke sig at tilbyde nogle timers arbejde, så er der altid plads til en mere! Ring til Jørgen Maagaard på 40411822 og aftal nærmere.

Den 19. august vil der blive holdt byggemøde med håndværkerne, så de efterfølgende arbejder kan planlægges og koordineres. Også her vil der af og til blive brug for, at frivillige kan gå til hånde med forskelligt.

Hele projektet skal færdiggøres over de næste 6 måneder med forventet færdiggørelse først i februar 2017.

Frederiks - måske 'Årets Lokalområde' ?

Alhedens Borgerforening har nu indsendt en indstilling til kommunen i konkurrencen om at blive Årets Lokalområde 2016.

HER kan man læse Viborg kommunes oplæg –
og
HER, kan man se Borgerforeningens indstilling.

Frederiks har faktisk forsøgt sig tidligere, nemlig i 2012, hvor vi fik en 2. plads. Denne gang håber vi på en 1. plads, som giver en præmie på 50.000 kr. En 2. plads giver 25.000 kr., og det vil vi da også gerne kunne tage imod.

Det er Borgerforeningens hensigt, at de eventuelle præmiepenge skal anvendes til at betale en landskabsarkitekt for at lave et oplæg til byfornyelse for Frederiks, som kan overbevise Viborg kommune om, at nu er det Frederiks, der står for tur, til at blive moderniseret.

Byfornyelsesprojektet er et fælles projekt for hele byen, som man kan læse om nedenfor, men hvis Borgerforeningen med en pengepræmie kan give medvind til, at der kan udarbejdes et professionelt og gennemarbejdet forslag, så håber vi, at det vil være en god investering.

 

Den indvendige renovering af pakhuset

udskudt cirka 3 måneder

 

Projektgruppen, der forestår den indvendige renovering af pakhuset, har desværre i marts fået afslag på 2 ansøgninger om yderligere tilskud, dels fra Realdania og dels fra Viborg Kommunes kultur- og fritidsudvalg.

 

Det er derfor ikke muligt at gennemføre projektet med den udgiftramme, som blev en følge af de modtagne håndværkertilbud. Det beløb, som er til rådighed gennem tilsagn om støtte fra LOA og LAG, er ikke tilstrækkeligt.

 

I erkendelse af dette er de modtagne tilbud på tømrerentreprisen nu annulleret, så man ikke længere er bundet af disse tilbud. Projektgruppen vil herefter undersøge forskellige muligheder for at kunne gennemføre projektet, herunder forsøge at få udført mere af tømrer- og snedkerarbejdet af frivillige.

 

Projektgruppen er stadig optimistisk og insisterer på, at projektet skal kunne gennemføres, og arbejdet forventes nu at gå i gang om nogle måneder.

 

 

Besøg i Karup Lufthavn

Borgerforeningen har fået tilbudt at besøge Karup Lufthavn, hvor der vil være rundvisning og orientering om, hvad man kan tilbyde, både når det gælder flyveture til København, kunst på væggene, mad ud af huset og arrangementer.

Alle medlemmer har fået direkte indbydelse, men det ser ud til, at der er plads til flere (max. 50), så alle der har lyst, kan tilmelde sig - senest 17. maj

Gå ind på denne webadresse: http://goo.gl/forms/JBleM3DrcA

- eller ring til Jørgen Maagaard på 40411822

Det var ikke Borgerforeningen, der var giveren...

I Ugeavisens omtale af Frederiks kirkes 250 års jubilæum, er Alhedens Borgerforening blevet krediteret for, at vi har foræret et festskrift til kirken. Det er nu ikke korrekt.

De 500 hæfter er derimod en gave fra redaktionen af ældrebladet P-NYT, som nu på 23. år hvert kvartal udkommer med et gratis blad til 1800 læsere over 60 i hele den tidligere Karup Kommune. Tanken med gaven er, at kirken kan udlevere hæftet til turister og interesserede, som deri kan læse om kirkens historie.

Du kan læse hæftet her

Ny 'døgnåben' hjertestarter

Som omtalt i sidste medlemsblad, blev der i januar på foranledning af Centerrådet ved Frederiks Dagcenter opsat en døgnåben hjertestarter i et skab på dagcentrets facade. En rigtig god nyhed og den første hjertestarter i Frederiks, der er til rådighed døgnet rundt.

Da Borgerforeningen erfarede, at XL-byg skulle lukke, lykkedes det at få en aftale med ejerne, at vi kunne få lov til at overtage den hjertestarter, som hidtil havde haft plads inde i forretningen. 

For at sikre, at også denne hjertestarter fremover skal kunne anvendes døgnet rundt, fik Borgerforeningen en aftale med Handelsstandsforeningen, hvorefter Byens Kagemand nu har betalt for at anskaffe og opsætte et skab til hjertestarteren, som altså fremover vil kunne findes tilgængeligt udvendigt på Byens Kagemand.

Så, med disse 2 nye hjertestartere, er situationen dramatisk ændret for borgerne i Frederiks, idet der nu findes 2 ’døgnåbne’ hjertestartere plus den indendørs i Alhedehallen, som man altså kun kan få fat i, når hallen er åben.

De 2 nye hjertestartere er tilmeldt www.hjertestarter.dk, så alle med brug af Trygfondens app hurtigt kan finde frem til den nærmeste hjertestarter.

DEMO

I forbindelse med Centerrådets årsmøde vil der på dagcentret Mandag den 2. maj kl. 11 blive arrangeret instruktion i brug af hjertestarter. Her er alle velkomne.   

HJERTELØBERE SØGES

Alle kan hente og anvende hjertestarterne. Men det er mest effektivt, hvis der i omegnen af de 2 hjertestartere findes hjælpsomme personer, som vil oplyse sit telefonnummer og fungere som hjerteløber. Det vil sige, at Alarm 112 vil ringe til de pågældende og bede dem om at hente hjertestarteren og bringe den til uheldsstedet. Der vil allerede være personer i gang med livreddende førstehjælp, så opgaven er alene at bringe hjertestarteren hurtigt frem. Der er ikke krav om, at man også skal deltage i førstehjælpen.

VIL DU VÆRE HJERTELØBER? Kontakt Arne på 21419886 eller abchris@mail.dk for at blive tilmeldt.

GENERALFORSAMLINGEN

Alhedens Borgerforening har 10. marts afholdt generalforsamling på Frederiks Kro.

Der blev startet med spisning af god mad fra kroen, hvorefter der var generalforsamling. Der var mødt knap 40 medlemmer op, og der var en god stemning og debat.

Formanden omtalte foreningens væsentligste aktiviteter i sin beretning, hvilket samlet giver indtryk af en forening i god drift og med en god opbakning fra byens borgere. Det største projekt, der arbejdes på i 2016 vil være den indvendige renovering af pakhuset. Også foreningens økonomi var der tilfredshed med. Fra og med 2016 er der sket en beskeden forøgelse af medlemskontingent, især til dækning af øgede driftudgifter til pavillon i Anlægget og pakhuset, og formanden gav udtryk for, at det havde givet et fint udslag, så der var ikke behov for yderligere. Foreningen har cirka 310 medlemmer, og formanden mente, at der nok burde kunne skaffes yderligere 100 medlemmer, hvis man gjorde en øget indsats for det. Dertil kom, at der nu også kommer indtægt fra internetportalen på foreningens hjemmeside.

Der kom flere indlæg vedrørende byens fremtid og især om, hvordan man kunne forskønne og vedligeholde byens bygninger og gader. Foreningen deltager i et initiativ, hvor det forventes, at der snart vil blive indkaldt til borgermøde og dannelse af en intitiativgruppe, som skal etablere et projekt til byfornyelse, som kan få kommunens opbakning. Det blev foreslået, at borgerforeningen skulle oprette et forskønnelsesudvalg for Frederiks by, som kunne indstille borgere til en lille pris for at gøre noget særligt for at forskønne byen.

Der blev også foreslået, at vi skulle orientere i medlemsbladet BorgerNyt om de muligheder, der er, for at søge om midler til håndværkerfradrag /energitilskud.

Der var mange stemmer, som udtrykte generel utilfredshed med Viborg kommunes behandling af landsbyområderne, hvor man følte, at man skulle tigge og bede om det mindste, og om en bureaukratisk sagsbehandling. Som eksempel blev nævnt opretning af skæve fortove, som borgerforeningen havde bedt om. Noget var blevet gjort, men kun det absolut mest nødtørftige og slet ikke tilfredsstillende. En anden nævnte opsætning af skilte om nabohjælp, som af en eller anden grund ikke kunne godkendes, mens tilsvarende ønsker i nabokommune, efter erfaring, hurtigt blev behandlet og godkendt. Heller ikke et skilt, som viser til Anlægget med borde, bænke, toiletter m.m. kunne der gives lov til at opsætte. Alt sammen små ting, men tydeligvis symptomatisk for situationen.

Borgerforeningens nye bestyrelse har efterfølgende konstitueret sig som følger:

Formand           Jørgen Maagaard
Næstformand    Alice Michaelsen
Kasserer           Marianne Haugaard
Sekretær           Connie Stentebjerg
Medlem             Kim Nyrup

Borgerforeningen skal udpege et medlem til Viborg Landsbysammenslutnings repræsentantskab, og det blev Connie Stenteberg.

Portalen er åben ! Frederiks
Hjemmesiden her, som vi har haft siden 2013, er nu blevet udbygget til at fungere som  en portal til Frederiks.

Her skal man kunne finde alle mulige oplysninger om Frederiks by og samfund – og man kan linke videre herfra til flere oplysninger.

Erhvervslivet i Frederiks støtter flot op omkring dette tiltag for at holde landsbysamfundet aktivt og synligt - mange tak for det!

Og ved at de betaler et mindre beløb for profileringen, så får Borgerforeningen en god hjælp til at dække en del af de driftudgifter, som man har til Anlægget med pavillonen, til Pakhuset og til andre projekter.

Alle foreninger samt offentlige og  private servicefunktioner vil blive profileret på portalen, uden at det skal koste hverken arbejde eller betaling.

Vi håber, at rigtig mange vil vænne sig til at bruge denne portal som den primære indgang når man søger oplysninger om Frederiks, og at man vi medvirke til at gøre siden kendt.

Vi modtager meget gerne forslag til ændringer og besked, hvis der er noget, vi har glemt i første omgang.

2015

Næh, heller ikke denne gang!
3. december fik Borgerforeningen besked fra Viborg Kommune, at det desværre heller ikke bliver i 2016 at Frederiks får mulighed for at vinde Regionens landsbypris. Bedømmelsesudvalget fra LAG Skive-Viborg og Viborg Kommune besluttede, at Kjeldberg skal have endnu en chance! De var indstillet sidste år uden at vinde (Glyngøre vandt), men man mener nok, at deres kandidatur er så overbevisende, at de skal have en chance mere.

Vi kan jo kun sige - ærgerligt, og ønske Kjeldberg held og lykke. Hvis de vinder 2016, kan de jo være, at andre kan få en chance derefter.

Frederiks Alhedens Borgerforening

Vi prøver da bare igen!

Alhedens Borgerforening har 23.11 indsendt en indstilling om at blive udpeget til Årets Landsby 2016 i Region Midt.

Indstillingen er sendt til Viborg Kommune, som blandt de indstillede i Viborg Kommune skal udvælge deres kandidat, som så går videre til Regionen.

Det er naturligvis et stort mål at sætte os. Vi prøvede sidste år, men da blev Kjeldberg kommunens kandidat. Og når vi ved, hvor stor et område hele Region Midtjylland omfatter, så er der da heller ikke store chancer for, at netop Frederiks skal gå hele vejen.

Men hvo intet vover intet vinder, så vi tager chancen. Og med et præmie på hele 150.000 kr., er der da også noget at gå efter...

Sikken en fest, vi skal have, hvis vi vinder!
Vil man gerne se ansøgningen, så klik her

Renovering af Pakhuset: Frederiks
Vi har 18.11 haft det første møde
med håndværkere
Frederiks

- og om 3 uger vil vi vide, hvor langt de midler rækker, som vi har fået tilsagn om fra LOA og LAG. Vi regner med, at i januar vil nogle af dem, som har lovet at give en frivillig håndsrækning, kunne komme i gang med nedbrydning af de 2 mindre rum i huset. Desuden skal en del af det gamle gulv saves fri
langs ydervægge, så håndværkerne kan komme til at lægge vand og el.

Nu er vi klar til at gå i gang med pakhusets indvendige renovering

Den ene halvdel af beløbet til den indvendige renovering af pakhuset blev bevilget af LOA (Lokale- og Anlægsfonden) tilbage i marts måned, men vi har måttet vente på den endelige godkendelse fra ministeriet, når det gælder den anden halvdel af beløbet, 165.000 kr., som LAG (Lokale Anlægs Grupper) bevilgede den 23. juni (se her)

Folketingsvalget kom i vejen
Det er jo folketingsvalget og den efterfølgende ændring af ministerier, der er kommet i vejen. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter stod for godkendelsen, men efter valget er det blevet Erhvervsstyrelsen under Erhvervs– og Vækstministeriet, som har overtaget den opgave.

Den 6. oktober fik vi det længe ventede brev med endelig godkendelse, så nu er vi klar til at gå i gang.

Styregruppe
Til at styre projektet har vi lavet en lille gruppe med følgende deltagere: Jørgen Maagaard, Leif Bertelsen, Arne Christensen og Svend Thorsen. Gruppen starter arbejdet med et møde den 21. oktober, men de foreløbige tanker går på at påbegynde nedbrydning her i slutningen af 2015, indhente tilbud fra håndværkere og så starte den egentlige renovering tidligt på foråret 2016.

Borebiller
Som en ekstra forhindring er der blevet konstateret borebiller i en del af den gamle tagkonstruktion, som skal bevares. Det vil koste et godt stykke over 10.000 kr. at få dem sprøjtet væk, men det er jo helt nødvendigt og vil blive sat i gang snarest.

Frederiks Alhedens Borgerforening

 

Du er meget velkommen til at bese pakhuset som annonceret her og få en snak med os om, hvordan det skal blive, og hvad det kan bruges til.

 

 

Du kan allerede nu melde dig med et antal timers frivilligt arbejde til pakhusets indvendige renovering:

 

 

Gå til beskedformularen nederst på siden her. Udfyld formularen og skriv, hvor mange timer, du vil tilbyde, tryk derefter på send.

 

På forhånd tak! 

Frederiks Alhedens Borgerforening


DET LYKKEDES !

 

Den 23. juni fik Borgerforeningen den glædelig besked fra LAG Skive-Viborg, at vi var kommet igennem 2 af de 3 kvalifikationstrin, og at vores ansøgning om tilskud på 165.000 kr. til den indvendige renovering af pakhuset nu var anbefalet af den lokale bestyrelse og snarest vil blive fremsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til endelig afgørelse. Vi håber og tror, at denne sidste kvalifikation vil være en formssag, så vi kan tillade os at juble over, at vi nu er nået i mål.

Endnu en gang er det lykkedes for Alhedens Borgerforening at beskrive og begrunde vores projekt på en måde, der har overbevist giverfonde om, at vi har et godt og støtteværdigt projekt, og at vi vil være i stand til at gennemføre det som beskrevet.

Vi har tidligere fortalt, at vi har modtaget tilsagn om 169.700 kr. fra LOA og sammen med 25.000 kr. fra Borgerforeningens kasse har vi nu de 360.000 kr., som projektet er beregnet at ville koste.

 

SÅ BEGYNDER ARBEJDET
Borgerforeningens bestyrelse skal nu i gang med at samle et projektteam, som skal styre og koordinere det kommende arbejde, som vi regner med skal sættes i gang snarest muligt efter sommerferien, og vi har det meste af 2016 til at blive færdig. Men da vi først får tilskud udbetalt, når projektet er færdigt, og at vi indtil da skal trække på en byggekredit, så er det i alles interesse, at vi får afsluttet projektet hurtigst muligt.

 

FRIVILLIGE
Vi efterlyser hjælpende hænder til at bistå med projektets gennemførelse.

Alle, som kan og vil hjælpe med et eller andet i nogle timer bedes kontakte

Jørgen Maagaard
4041 1822
ljmaagaard@gmail.com

Det behøver ikke at være mange timer, eller omfattende eller vanskeligt.

Det vil være dejligt, hvis man har en håndværksmæssig baggrund, men ALLE, som kan håndtere lidt værktøj eller gå til hånde, kan i fællesskab med andre være en stor hjælp, f.eks.:

• faglært og ufaglært hjælp til træarbejder med gulv, vægge og loft
• malearbejde
• fliselægning 
• projektstyring og økonomistyring

 

Frederiks Alhedens Borgerforening

Flot Sct. Hans aften i Anlægget

Bestyrelsen blev næsten væltet bagover af den store succes, som årets Sct. Hans fejring i Anlægget blev. Ingen talte efter, men flere nævnte, at der nok var i nærheden af 400 mennesker, og det betød selvsagt enorm travlhed for de få bestyrelsesmedlemmer, som med enkelte hjælpere skulle forsyne de købevillige gæster med frikadeller, kartoffelsalat, pølser, slush ice, popcorn, kaffe og kage samt ikke mindst øl og sodavand. Der kom sved på panden, og det kunne ikke undgås, at det medførte en smule forsinkelse i arrangementet. Heldigvis var vi begunstiget med et dejligt vejr, så folk tog den smule forsinkelse med godt humør, og alle havde en hyggelig aften i vores dejlige anlæg.

Det stort anlagt bål futtede af på kort tid, og i gløderne blev der bagt snobrød. Tak til Anders Bertel for at holde årets båltale. Anders fik overrakt en flot buket, bundet af Camillas Blomster, som tak for ulejligheden. Også tak til forsanger Anette, som fik publikum med på sangene.

Det store besøg og tilsvarende omsætning betyder uden tvivl, at der bliver en god skilling til foreningens kasse, og det er dejligt, at det store arbejde, som der gøres både før, under og efter arrangementet, også giver mange gæster og et godt resultat. Så er der noget ved at være med til at gøre noget for byen.

Se flere billeder her 

Alhedens Borgerforening legeplads scene

Ny scene på legepladsen i Anlægget

Så er scenen på legepladsen i Anlægget klar til sommeren. Træet i den gamle var blevet for dårligt, så takket være den sædvanlige fantastiske hjælp af frivillige og dygtige hænder står en ny scene nu klar til brug. I dette tilfælde var det Niels Aage, Magnus, Regner, Boris og Gunnar, der viste deres evner. Borgerforeningen siger mange tak – og velkommen til alle brugerne i sommer. Se billeder her

Lyngsøparken Frederiks Alhedens Borgerforening

Lyngsøparken fik navnet…Lyngsøparken!

Den konkurrence, som Alhedens Borgerforening udskrev under Åben By arrangementet, om et navn til det store grønne område i den sydøstlige del af Frederiks, fik god tilslutning, og det viste sig, at der var rigtig mange meninger om, hvad navnet kunne blive. Ikke mindre end 39 forskellige navne blev bragt i forslag!

Fordi der ikke på forhånd var givet nogle forslag, som der skulle stemmes om, blev resultatet naturligt nok, at de afgivne stemmer viste sig at være fordelt ud over mange forslag, som hver for sig var fine nok, men som som kun fik en eller to stemmer.

3 navne skilte sig ud som de, der havde flest forslag, nemlig Lyngsøparken (13), Solparken (11) og Alhedeparken (8). Solparken og Alhedeparken har naturligvis referencer til hhv. Solvænget med børnehaven Sol O Mio, som ligger op til parken, og til Alheden, som så mange andre ting og steder i Frederiks har fået navn efter.

Hvad ingen havde fortalt hverken Borgerforeningen eller Viborg Kommune, var, at det grønne område blandt en del borgere, helt fra anlæggelsen omkring 1990, har gået under navnet Lyngsøparken. Det er da heller ikke et officielt navn, men det henviser jo tydeligvis til den tidligere venstreborgmester Jens Erik Lyngsøe, som havde embedet i Karup Kommune i 8 år fra 1982 til 1989, og som er krediteret æren for, at den omtalte park blev etableret.

Det 7-mands udvalg, som jeg på vegne af Borgerforeningen, trommede sammen blandt borgere, hvoraf de fleste er nærmeste naboer til parken, skulle jo vælge det bedste navn, hvilket ikke nødvendigvis ville være det, der var afgivet flest stemmer på. Men det viste sig ret hurtigt, at der var almindelig enighed om, at netop navnet Lyngsøparken nu også skulle være det officielle navn på parken.

Og derved blev det. Parken er nu døbt Lyngsøparken ud fra følgende begrundelser: Lyngsø har som borgmester fået æren for, at parken blev etableret; Lyngsø var bosiddende i Frederiks; parken er blandt en del allerede kendt under dette navn samt, at det er passende at give parken navn efter en person og ikke blot et stednavn, som ’sol’ eller ’alhede’, der i forvejen er flittigt anvendt. Navnet vil fremover også blive anvendt af Viborg Kommune.

Vinder af de 3 flasker rødvin blev udtrukket blandt de 13 ’rigtige’ forslag, og vinderen blev Birgit Rosengren.

Frederiks Alhedens Borgerforening

Konkurrence!   Vind 3 flasker god rødvin

I forbindelse med 'Åben by' arrangementet den 25. april, har Borgerforeningen udskrevet en konkurrence: 

Foreslå et navn til parken i sydøstbyen

Skriv dit forslag i mailbeskeden nederst på siden her og skriv også gerne dit telefonnummer, så deltager du i konkurrencen. Du kan også få en stemmeseddel i Borgerforeningens bod på P-pladsen ved DagliBrugsen den 25.4 indtil kl. 15, som også er sidste frist for deltagelse.

Et bedømmelsesudvalg på 7 personer vil vælge det bedste forslag. Er der flere med det vindende forslag, vil der blive trukket lod.

Alhedens Borgerforening Frederiks

DET LYKKEDES !

Da Borgerforeningen den 12. marts fik besked fra LOA, at Pakhuset i Frederiks var indstillet til behandling i bestyrelsen, steg forhåbningerne om, at det måske kunne lykkedes.

Og søndag eftermiddag den 29. marts indløb beskeden: Jeres ansøgning til Lokale og Anlægsfonden har i dag været behandlet af Fondens bestyrelse og den er blevet imødekommet. Efter Påske vil I via Fondens ansøgningssystem modtage et bevillingsbrev, som skal godkendes.

Beløbet, som vi har ansøgt om er 169.700 kr., hvilket er 50% af det beløb, som vi har beregnet som nødvendigt til materialer og til det arbejde, som kræver autoriserede håndværkere. Beløbet er det maksimalt mulige, vi kunne søge om, så selv om der mangler 50%, så er der god mulighed for, at projektet kan lykkedes. Vi skal dog have sikkerhed for, at hele projektbeløbet er i hus, før arbejdet med den indvendige renovering af pakhuset kan komme i gang, så vi arbejder videre med at skaffe resten af beløbet fra andre kilder.

 

Frederiks Alhedens Borgerforening

Alhedens Borgerforening får Andelskassens "Sammen kan vi mere" pris 2015

Den 10. marts, på aktionærmøde i Ikast i overværelse af 500 mødedeltagere, fik Alhedens Borgerforening overrakt en check på 15.000 kr. Prisen tildeles som en særlig anerkendelse til tre foreninger, grupper eller lignende, der i det forløbne år har gjort en særlig indsats for et af regionens lokalområder inden for det sociale eller kulturelle/sportslige område.

En uges tid forinden blev formanden for Alhedens Borgerforening, Jørgen Maagaard, ringet op fra Andelskassens hovedsæde og givet den glædelige besked, at en borger i området havde indstillet Alhedens Borgerforening til at modtage en af regionens 3 priser. Indstillingen var begrundet med de mange tiltag og aktiviteter, som Borgerforeningen med held har iværksat de senere år, og den var så overbevisende, at banken havde valgt Alhedens Borgerforening som prismodtager, hvilket var særdeles heldigt i betragtning af, at banken havde modtaget rigtig mange velbegrundede forslag.

Selv om det var en stor og glædelig overraskelse, at foreningen blev udvalgt, så var det ikke helt ukendt for foreningen, at der var foretaget en indstilling. Arne Christensen, som uden for bestyrelsen hjælper foreningen med foreningsblad og IT aktiviteter, havde fået et vink om muligheden og havde forfattet indstillingen.

Frederiks Alhedens Borgerforening

Nyt Projekt!

Efter den flotte udvendige renovering af pakhuset, håber  Borgerforeningen igen at kunne trække på de gode frivillige, når vi skal i gang med den indvendige renovering. Villige hænder gør det ikke alene - der er brug for penge! Borgerforeningen har nu ansøgt RealDanias "Underværker - bygningsarvens ildsjæle" om økonomisk støtte. For at komme i betragtning, skal der være mindst 200, der støtter projektet.

 

 

DESVÆRRE!

23. marts indløb beskeden, at Realdania desværre ikke kan støtte vores projekt. Blandt 124 ansøgninger har man besluttet at støtte 25 projekter - og deriblandt altså ikke Pakhuset i Frederiks. 

Nu må vi håbe på bedre held med ansøgningen til LOA, hvor vi har fået besked om, at ansøgningen fortsat er i spil, og vi forventer også snart at få besked derfra.

 

Fra 24. marts vil man på linken her kunne se de 25 projekter, som vil modtage støtte:

www.undervaerker.dk  

Kan Frederiks få prisen ...som "ÅRETS LANDSBY" i regionen?
- nej, det lykkedes ikke i denne omgang. Viborg kommune valgte at indstille Kjeldberg, hovedsagelig pga tiltag omkring energi, som regionen har udpeget som særlig vigtigt. Se hele indstillingen her

2013

Alhedeborger Alhedens Borgerforening Frederiks

Kulturen har forvildet sig til Frederiks

I forbindelse med Viborg Festuge kom der også en invitation til Alhedens Borgerforening om at deltage i det utraditionelle samarbejde, der er lavet mellem Revas Affaldshåndtering og Kulturprinsen, om at give borgerne i Frederiks en kulturel oplevelse.


Sådan en indbydelse kunne vi da ikke sidde overhørig. Selv om vi i Alhedens Borgerforening har haft mere end nok at gøre den sidste tid, så vi har lagt hovederne i blød og er blevet enige om, at vores bidrag skal være en lille kulinarisk oplevelse, der kan sætte kulør på tilværelsen, siger formanden for Alhedens Borgerforening, Jørgen Maagaard, med et lille smil, der afslører, at han håber, at der er rigtigt mange, der vil komme og være med og få den oplevelse med.

 


Tusindben - at gå på
På Frederiks skole vil der blive arbejdet med emnet op til
 

onsdag den 18. september

hvor der i skolens aula holdes en stor udstilling, der har titlen Tusindben - at gå på.

 

Her vil der ikke alene bleve vist værker, som skoleeleverne har arbejdet med - for i fem uger op til denne dato har dagplejerne i Frederiks/Skelhøje, og børnene i Sol O Mio, Tusindfryd og Regnbuen arbejdet med forskellige ting, som også vil blive vist.


Som tak for den store indsats vil Alhedens Borgerforening være vært ved en lille velsmagende og farverig ret, som alle, der besøger udstillingen på Frederiks Skole onsdag den 18. september 17.00 - 18.30, er velkommen til at forsyne sig med, mens man beundrer udstillingen.

 


Musik
Som et flot punktum for arrangementet er det lykkedes at få de to internationalt arbejdende skrot-kunstnere Sahab Koanda og Xavier Sayago, koreografen Mariam Dankambary og performance-gruppen Koombi fra Burkina Faso til at komme og sætter et flot punktum for udstillingen.

De vil danse til rytmerne fremkaldt at instrumenter bygget på skrot og skrammel.
Der arbejdes for tiden på at få endnu et kor til at underholde i skolens aula fra 18.30 til 19.00

Vedhæftet billede af performance-gruppen Koombi fra Burkina Faso

Energitjek i Frederiks - sidste nyt

Kære borger
Vil I gerne i gang med energirenovering af jeres boliger eller overvejer I andre klimavenlige tiltag? Og har I brug for at prioritere jeres indsats?

Alhedens Borgerforening har været så heldig at blive udtrukket til at afholde en energidag fra Viborg Kommune. Energitjenesten kommer ud til os med deres mobile udstilling med materialer om energibesparelser og med 2 rådgivere, som vi kan tale med. Bagefter fordeler vi os i 2 grupper og gennemgår 2 lokale huse.

Der vil efterfølgende blive mulighed for at invitere en rådgiver ind i vores eget hus og få konkrete svar på spørgsmål om energibesparelser. Disse tider bookes kl. 10 efter først til mølle princippet hos kommunens klimakoordinator Anita Hallgreen. Når den fælles gennemgang er færdig, vil ENERGInetværk Viborg invitere alle borgere til en mikromesse i skolens aula, hvor du kan få en dialog med håndværkere og rådgivere om konkrete energibesparende projekter.


Det sker den 21. september fra kl. 10 - 15


Program for dagen 
Kl. 10: Formand for Klima og Miljøudvalget Jens Ravn og Alhedens borgerforening byder alle deltagere velkommen og borgerforeningen er vært ved en kop kaffe. Oplæg ved 2 energirådgivere
Kl. 10-12.30 Den mobile udstilling er åben
Kl.10.45 Fælles gennemgang af 2 huse
Kl. 12-15 Åbent for at andre i området kan få besøg i deres hus
Kl. 12.30-15 Mikromessen er åben


Borgerforeningen, Energitjenesten, ENERGInetværk Viborg og Viborg Kommune håber, at rigtig mange vil benytte denne lejlighed til at indhente viden om, hvordan man kan reducere sit energiforbrug og dermed spare penge.


Vi har valgt i første omgang at henvende os til borgerne på Kongemosevej, Kingosvej, Holbergsgade, Åkjærsvej, Trehusevej, Nyrupsvej, Grundtvigsvej, Dalgasvej og Brorsonsvej. Andre borgere vil også være velkommen, men får ikke denne invitation.


Venlig hilsen / Viborg Kommune, Energitjenesten, ENERGInetværk Viborg og Alhedens Borgerforening.

Energitjek i Frederiks

Borgerforening sætter fokus på energien

Det er lykkedes Alhedens Borgerforening at kunne tilbyde foreningens medlemmer og andre interesserede i dele af Frederiks at få et energitjek på deres huse. Tilbuddet er komme i stand i et samarbejde med EnergiTjenesten og Viborg Kommune.

Arrangementet løber af stablen lørdag den 21. september. EnergiTjenesten stiller med to medarbejdere, der vil foretage en grundig gennemgang af to huse. Det ene hus er fra først i 70-erne, og ligger på Kingosvej, og man er for tiden i gang med at finde et ældre hus, som også kan få et grundigt tjek, men også andre interesserede og andre huse kan få et kortere besøg af en vejleder, der så vil give råd om hvor ejerne med fordel kan sætte ind for at spare på energien.

- Det er vores erfaring, at den største barriere, for at boligejere gennemfører energibesparelser, er, at de mangler hjælp til en prioritering af konkrete initiativer i deres bolig, siger Søren Dürr Grue fra EnergiTjenesten.

- Hele arrangementet koster 15.000 kroner, men vi har fået det betydeligt billigere med hjælp fra EnergiTjenesten og Viborg Kommunen, så vi er rigtigt glade for, at vi kan tilbyde vore medlemmer og borgerne her i Frederiks den service. Det kan vise sig at blive en fed fidus for borgerne, hvis man kan spare då den dyre energi, siger Jørgen Maagaard, der er formand for Alhedens Borgerfoening.

Sammen med besøget af de to energivejledere vil det også blive muligt at besøge en mobil udstilling, som EnergiTjenesten vil tage med.

- Er man ejer af et ældre hus i området, eller ønsker man et kortere besøg, der normalt varer 15 – 20 minutter, så vil vi gerne høre om det i Alhedens Borgerforening, mens andre interesserede i området er velkommen til at møde op. Er interessen stor, håber vi at kunne gentage programmet i en anden del af Frederiks, siger Jørgen Maagaard.

Jørgen Maagaard kan kontaktes på telefon: 40 41 18 22, eller på mail: ljmaagaard@gmail.com

Søren Dürr Grue, fra EnergiTjenesten kan kontaktes på: 30 30 65 36 eller sdg@energitjenesten.dk

2012

Frederiks fik 2. pladsen

Vi har overstået det store arrangement i Anlægget, hvor kampen stod for at blive Årets Lokalområde 2012. Vi fik som bekendt 2. pladsen og dermed 25.000 kr.

 

Hvilken konkurrence?

Konkurrencen var for 5. gang udskrevet af Viborg kommunes demokratiudvalg. Demokratiudvalgets mål med konkurrencen er at fremhæve de mange levende lokalområder, som er med til at gøre Viborg Kommune til et attraktivt sted at bo, leve og opleve.

2011 var det Rødding, der løb af med titlen, og i 2012 var det landsbyerne Frederiks, Hvam og Sparkær, som blev nominerede til titlen blandt i alt 8 indsendte forslag.

Den 30. september havde alle 3 områder arrangeret åbent hus, hvor demokratiudvalgets medlemmer skulle endeligt overbevises om, at netop vores område skulle have 1. præmien.

Stor opbakning i Frederiks

Jørgen Maagaard: ”Det var dejligt at se den store opbakning, som vi har fået fra hele byen og de mange foreninger og forretninger til arrangementet i Anlægget. Vi syntes dagen var vellykket helt igennem.

Demokratiudvalget fra Viborg kommune kom til tiden med syv personer og hørte på, hvorfor vi skulle vinde. De havde 1½ time til os, så da de havde hørt og set, hvad vi kunne byde på i Anlægget, gik vi en tur gennem byen og så på Pakhuset, som Borgerforeningen lige har købt.

Udvalget så også Kartoffelpigen og de nye informationstavler, som borgerforeningen arbejder på, at få opsat der, i samarbejde med Leif Bertelsen og Turistforeningen i Viborg.

Den 1. oktober blev det så offentliggjort, at årets vinder blev Hvam (ps. Det er altså Gammel Hvam, som ligger ved Aalestrup, og ikke Neder Hvam ved Thorning!). Den 6. oktober blev præmierne overrakt, og Frederiks fik sin check på 25.000. Vi har øremærket pengene til at anskaffe en flagalle gennem byen, og vi har i forvejen lovning på 73.000 kr.+ moms til udvikling i mindre landsbyer + 10.000,- kr. fra Nordea Fonden. Alt sammen til en flagalle.